خرید پابند فعالیت جسمی و کاهش مرگ و میر

تحقیقات نشان می‌دهد بین فعالیت جسمی و کاهش مرگ زودرس رابطه مستقیمی وجود دارد.به گزارش ایسنا، طبق گزارش یک کارشناس موسسه ملی بهداشت و تحقیقات پزشکی، تحقیقاتی بر روی 5000 نفر از کشورهای مختلف انجام شده که نشان می‌دهد آمار مرگ و میر در بین افرادی که از نظر جسمی فعالیت دارند کمتر از افرادی است که دارای عدم فعالیت هستند.این نتایج تحت تاثیر سن و علت مرگ نیستند و در مورد مردان بیشتر از زنان صدق می‌کند.کاهش مرگ به نسبت شخصیت، سطح فعالیت و تحصیلات از 2 تا 58 درصد متغیر است. به نظر می‌رسد سوزاندن 1000 تا 1700 کیلو کالری در هفته منجر به کاهش احتمال مرگ می‌شود.طبق یک تحقیق کاهش 30 درصدی احتمال مرگ که در اواخر سال 2007 بر روی 250 هزار نفر انجام شد، نشان می‌دهد که شیوه‌های ورزشی زیر تا 30 درصد احتمال مرگ را کاهش می‌دهند:1- ورزش تقریبا سبک به مدت حداقل سه ساعت در هفته روزی 30 دقیقه.2- ورزش نسبتا سنگین به مدت حداقل 20 دقیقه و 3 بار در هفته* مرگ در اثر بیماری‌های قلبیبیشتر تحقیقات نشان می‌دهند که رابطه معکوسی بین فعالیت فیزیکی و آمار مرگ و میر زودرس بر اساس بیماری‌های قلبی وجود دارد. این نوع مرگ و میر درصد بالایی را به خود اختصاص داده است. فعالیت جسمی حتی به میزان کم، تولید موثری برای سلامتی دارد.تحقیقات نشان داده است که فعالیت‌های فیزیکی که در گذشته انجام شده‌اند نمی‌توانند به خودی خود موثر باشند.بر طبق گزارش موسسه ملی بهداشت و تحقیقات پزشکی، مطالعات نشان می‌دهد که فعالیت‌های فیزیکی که در گذشته انجام شده‌اند به خودی خود موثر نبوده و به محض اینکه ورزش را متوقف کنیم اثر خود را از دست می‌دهند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید