خرید پابند استخرهای مختلط در تهران! + عکس

برخی سایتهای خبری نوشته اند: استخرهای باشگاههای فرهنگی(؟!)ورزشی و استخرهای منازل که از نظارت نهادها خود را مصون میبینند اقدام به اجاره و در اختیار قرار دادن این مکانها میکنند.به گزارش  باشگاه خبرنگاران، برخی سایتهای خبری نوشته اند :گروه هایی که رگه های مذهبی و فرهنگی آنها رنگ باخته است در این استخرها نه تنها به برگزاری استخرپارتی می پردازند بلکه از انتشار عکس های این اعمال قبیح نیز امتناع نمی ورزند، امری به یقین پی گیری مسئولان ذی ربط را به جد می طلبد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید