خرید پابند ورود دیوان محاسبات به بررسی کمک‌های بلاعوض دولت

دیوان محاسبات کشور کمک های بلاعوض دولت به موسسات و سازمان‌های مختلف و نحوه مصرف ردیف‌های مذکور در بودجه کشور را حسابرسی می‌کند.به گزارش مهر، به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، در پی انتشار اخباری مبنی بر برخورد سلیقه ای و مصرف خارج ازچارچوب قانونی از ردیف‌های بودجه پیش‌بینی شده برای کمک بلاعوض دولت به موسسات وسازمان های عام المنفعه، دیوان محاسبات کشور حسابرسی نحوه مصرف ردیف‌های مذکور را به صورت ویژه در دستورکار خود قرار داد. بر اساس این گزارش، دیوان محاسبات که نحوه مصرف کل بودجه کشور را تحت عنوان تفریغ بودجه مطابق قانون و آئین‌نامه‌های مربوطه حسابرسی و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی و موارد تخلف را به دادسرای خود ارسال می‌کند، نحوه مصرف ردیف‌های مربوط به کمک‌های بلاعوض دولت به موسسات و سازمان‌های عام المنفعه را به صورت ویژه حسابرسی خواهد کرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید