خرید پابند منشور انتصاب دولتمردان در دستان ملک‌زاده

 معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از تدوین منشور مدیریت علوی مبتنی بر فرامین حضرت علی(ع) و با مضمون انتصاب دولتمردان خبر داد.به گزارش فارس، محمد شریف ملک زاده گفت: منشور مدیریت علوی مبتنی بر فرامین حضرت علی(ع) به مالک اشتر و با مضمون انتصاب دولتمردان از سوی دفتر ثبت معاونت میراث فرهنگی کشور تهیه شده است.وی افزود: با توجه به منویات حضرت علی( ع) در این فرمان در انتصاب دولتمردان و اهمیت و جایگاه ویژه آن قرار است لوح این منشور در دو نسخه تهیه و در نهاد ریاست جمهوری و موزه ایران باستان واقع در موزه ملی ایران نگهداری شود.معاون رئیس جمهور با بیان اینکه منشور مدیریت علوی مبتنی بر فرامین حضرت علی(ع)به مالک اشتر طی مراسمی در فهرست میراث فرهنگی کشور به ثبت خواهد رسید، افزود: در نظر داریم این منشور را سرلوحه دولتمردان و مدیران کشور در مدیریت ملی قرار دهیم.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید