خرید پابند صداو سیما نباید در انحصار شبکه های دولتی باشد

نماینده مردم لنگرود در مجلس با بیان اینکه صدا و سیما نباید درانحصار شبکه‌های دولتی باشد و بخش خصوصی می‌تواند به عنوان یاری مهربان، دستان صداو سیما را بفشارد، افزود: برای مقابله با برنامه‌های ماهوار ه ای، نیازمند تولیدات فرهنگی با کیفیت در رسانه های ارتباط جمعی هستیم .مهرداد بائوج لاهوتی در گفت‌و گو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری خانه ملت، افزود: صدا وسیما به عنوان یک رسانه ملی، نقشی تأثیرگذار در زندگی مردم دارد. رسانه ملی در همه خانه‌ها حضورداشته و به صورت مستقیم و غیر مستقیم با مردم  درارتباط است. صدا و سیما با برنامه های قوی می‌تواند تأثیر زیادی در روند بهبود امور زندگی مردم و توسعه جامعه داشته باشد.وی ادامه داد: صدا و سیما باید نسبت  به رفع بحران  انحصارگرایی دراین سازمان، از سرمایه گذاران بخش خصوصی در راستای راه اندازی شبکه های خصوصی  که  مطابق موازین قانونی کشورمان  باشد، استفاده بهینه کند. پخش برنامه‌های فرهنگی‏، اجتماعی متنوع، باعث افزایش گرایش شهروندان به برنامه‌های  رسانه ملی وشبکه ها شده و استفاده از ماهواره ها  کاهش می یابد. نماینده لنگرود تصریح کرد : رسانه‌های غربی با طراحی مسیر عملیات روانی تلاش می‌کنند، اهداف دولت‌های متبوع خود را در سایر کشورها عملی کنند،  ایران نیز از جمله کشورهایی است که به دلیل روحیه استکبار ستیزی و توجه به منافع ملی و پیشرفت‌های مهم در تمام عرصه‌های مختلف آماج حملات رسانه‌ای غرب قرار گرفته است.وی ادامه داد: مراکز آموزشی و رسانه ها می توانند در راستای ترویج و توسعه علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و به عبارت دیگر پیشرفت و سازندگی کشور، نقش اساسی داشته باشند، اما قطعا رادیو و به ویژه تلویزیون به عنوان دانشگاه سراسری و فراگیر، نقش موثرتری دارند، چرا که معمولا برنامه های رسانه ملی، به ویژه برنامه ها و فیلم های تلویزیون، اثرات فرهنگی اجتماعی قابل ملاحظه ای  در ابعاد مختلف دارند. عضو کمیسیون عمران  مجلس با بیان اینکه صداو سیما تنها نباید منحصربه شبکه های دولتی باشد و بخش خصوصی  می تواند  به عنوان یاری مهربان، دستان صداو سیما را  بفشارد، افزود: برای مقابله با برنامه‌های ماهواره نیازمند تولیدات فرهنگی  بی ‌شمار در رسانه های ارتباط جمعی هستیم.مهم ترین بخش ارتقا وبهره ‌وری  صداو سیما  در زمینه های مختلف هنری ، فرهنگی ، آموزشی ، اجتماعی به استفاده مناسب ازنیروی انسانی مربوط می‌شود، زیرا سه عامل  دانش ، مدیریت و  تخصصی شدن رسانه ها در صورتی می تواند کارآیی داشته باشد که در کنارهم قرار گیرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید