خرید پابند جانشین مشعل بزودی تعیین می شود

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس، در ماه ژانویه رئیس جدیدی برای دفتر سیاسی خود انتخاب می کند.به گزارش واحد مرکزی خبر صالح البرداویل، از اعضای بلندپایه جنبش حماس، روز یکشنبه در غزه اعلام کرد این جنبش تا پایان ژانویه فرد دیگری را به جای خالد مشعل به عنوان رئیس دفتر سیاسی خود انتخاب خواهد کرد.خالد مشعل از سال هزار و نهصد و نود و شش رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس است. مشعل سال گذشته اعلام کرد مطابق با قوانین داخلی جنبش حماس، برای تصدی دوباره ریاست دفتر سیاسی جنبش نامزد نخواهد شد. منابع وابسته به جنبش حماس اعلام کردند شورای مشورتی حماس که نهاد عالی تصمیم گیری در این جنبش محسوب می شود، مایل است با توجه به تحولات و تغییرات اخیر در منطقه و به ویژه قیامهای مردمی که منجر به سرنگون شدن رژیم های حاکم در چند کشور عرب شد، خالد مشعل را در سمت کنونی خود حفظ کند.قرار است همچنین یکصد و بیست عضو شورای مشورتی حماس پانزده عضو دفتر سیاسی این جنبش را نیز انتخاب کنند. این اولین بار است که جنبش حماس برای ریاست دفتر سیاسی خود محدودیت دو دوره را تعیین کرده است. به گزارش خبرگزاری شین هوا از غزه، قرار بود انتخاب رئیس جدید دفتر سیاسی حماس سه ماهه چهارم سال دو هزار و دوازده صورت گیرد اما به علت تهاجم نظامی اسرائیل به نوار غزه در نوامبر گذشته، این انتخابات به تعویق افتاد. رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس هر چهار سال یکبار انتخاب می شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید