خرید پابند اوضاع واردات بعد از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح اوضاع واردات بعد از اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که دولت به دلیل نرخ ارز ایجاد کرده است، گفت:اگرچه این ابزار موثر بوده است، اما به نظر می‌رسد که نظام تعرفه‌ای باید در یک فضای رقابتی، حرف آخر را در تصمیم‌گیری مدیریت واردات به کشور بزند.حمید صافدل در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت تجارت کشور بعد از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی گفت: ممکن است در بررسی آمارهای تجارت کشور بعد از اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وارداتی، در ثبت سفارش‌ها خیلی تغییر محسوسی ایجاد نشده باشد، چراکه ثبت سفارش متاثر از بسیاری از اتفاقات است.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: چنانچه اعلام شود که بنا است در مورد کالایی ممنوعیت ایجاد شود، رغبت در پیش تقاضا ایجاد خواهد کرد و در مقابل هم، اگر اعلام شود که ارز برای کالاهای مختلف، به صورت متفاوت ارایه می‌شود نیز ممکن است سلسله‌ای از اتفاقات را رقم زند.وی تصریح کرد: مجموعه این عوامل ممکن است بر تقاضای ثبت سفارش اثرگذار باشد و لذا عدد ثبت سفارش نمی‌تواند ایده مشخصی از اثرپذیری مدیریت واردات از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بدهد.به گفته صافدل، مجموعه کالاهایی که بعد از ایجاد این شیوه مدیریت واردات، وارد کشور شده است، بیشتر بر اساس آمارها بر کالاهای اساسی متمرکز شده است؛ به این معنا که با بررسی گروه کالاهای اساسی، غلات و دارو، مشاهده می شود که بعضا در هر یک از این اقلام، کاهش واردات نسبت به سال قبل وجود نداشته است.وی اظهار داشت: لذا امسال اگر بخواهیم تراز واردات کشور را مقایسه کنیم، نباید کل عدد واردات را با کل عدد واردات سال قبل به قیاس بگذاریم، به این معنا که ممکن است در برخی از اقلام کاهش قابل توجهی داشته باشیم؛ ولی واردات به کشور هدفمندتر بوده است؛ به گونه ای است که در مورد کالاهای اساسی، ذخیره‌سازی استراتژیک را افزایش قابل توجهی را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد.رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به این سئوال که آیا روش‌های ممنوعیت و محدودیت وارداتی بر روی مدیریت واردات به عنوان یک ابزار کارآمد، موثر بوده است؟ خاطرنشان کرد: باور ما این است که این روش‌ها موثر بوده است؛ البته اگر در یک فضایی که نرخ ارز با ثبات باشد و شرایط پولی و مالی و سایر شرایط پیرامونی تجارت از ثبات لازم برخوردار باشد، وضعیت بهتر است.وی در پایان اظهار داشت: ما همواره از شرایط رقابتی استقبال می کنیم و اعتقاد داریم در یک شرایط کاملا رقابتی، تعیین‌کننده سیاست‌های اصلی در صادرات و واردات، باید نظام تعرفه‌ای باشد و نظام تعرفه‌ای حرف آخر را بزند تا بر اساس آن، به تشخیص و انتخاب مصرف‌کننده و تاجری که وارد یک رشته فعالیت می‌شود، کار پیش رود و در یک فضای رقابتی، حق انتخاب به فعال اقتصادی داده می‌شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید