خرید پابند استیضاح رئیس‌جمهور در صورت اجرای هدفمندی

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت:اگر دولت بدون اجازه مجلس فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا و قیمت کالاهای را افزایش دهد، باید استیضاح رئیس جمهور را مطرح کرد.علی مطهری در رابطه با احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و  افزایش قیمت نان و بنزین به دنبال این موضوع به ایلنا گفت:طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت تا پایان سال جاری حق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت‌های موضوع این قانون را ندارد.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت می‌تواند با پیش بینی منابعی در بودجه سال ۹۲ کل کشور اجرای فاز دوم را به مجلس پیشنهاد و بعد از تصویب اجرا کند.نماینده تهران ری شمیرانات واسلامشهر خاطرنشان کرد: اگر دولت بخواهد بدون اجازه مجلس فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را در کشور اجرا کند و قیمت کالاهای موضوع این قانون را افزایش دهد به نظر من کار از سوال گذشته و باید رئیس جمهور را استیضاح و عدم کفایت سیاسی وی را مطرح کرد تا پس از برکناری او طبق قانون ظرف پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید