خرید پابند یک پيشکسوت کشتي درگذشت

محمد عرب از پیشکسوتان سرشناس کشتی کشور دار فانی را وداع گفت.به گزارش ایسنا محمد عرب که از هم دوره‌ای‌های جهان پهلوان غلامرضا تختی و از دوستان نزدیک او بود، امروز دار فانی را وادع گفت.عرب حدود 14 سال قهرمان ملی کشتی کشور در هر دو رشته آزاد و فرنگی بود و مدال‌های بی شمار کشوری داشت. عرب در مسابقات جهانی 1966 تولیدو نیز به عضویت تیم ملی کشتی فرنگی ایران درآمد. او از دوستان نزدیک غلامرضا تختی بود که در روز وفاتش به همراه نبی سروری پیکر جهان پهلوان را غسل دادند.عرب به دلیل جراحی قلب مدتی در بستر بیماری به سر می‌برد که سرانجام امروز یکشنبه 17 دی ماه 1391 و در چهل و پنجمین سالروز درگذشت تختی، دعوت حق را اجابت کرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید