خرید پابند چرا تنها مردم باید هزینه این همه آلودگی را بپردازند؟

در هفته‌های گذشته، بار دیگر آلودگی هوا، تهران و چند شهر دیگر را به تعطیلی کشاند؛ پدیده‌ای که در چند سال اخیر، جز راهکارهای خنده‌داری چون آب پاشی، مه پاشی، نصب فن‌های تهویه و… همچنین تعطیلی شهر و اجبار به در خانه نگه داشتن خودروهای شخصی برای آن دیده نشده است و بد‌تر از آن، مشکل آلودگی برخی شهرهای غربی کشور است که کمتر مورد توجه همگانی قرار می‌گیرد. به گزارش «»، در حالی که مردم در این چند ساله، شاهد اقدام کارآمدی برای حل این معضل نبوده‌اند، بارها پدیده‌هایی چون پلاک شدن بی‌رویه خودروی شخصی با استانداردهای ناکافی و همین طور پدیده فروش روزانه طرح ترافیک روبه‌رو بوده‌اند که درآمد بالایی برای سازمان‌های ذینفع در این ماجرا به همراه داشته است. در کنار درآمد حاصل از فروش محصولات و خدماتی که باعث تشدید پدیده آلودگی هوا در دراز مدت می‌شود، هزینه ناشی از آلودگی هوا، همواره از جیب مردم پرداخت می‌شود. جدا از آلودگی هوا که سلامت مردم را تهدید می‌کند و بزرگترین هزینه‌ای است که مردم می‌پردازند، هزینه‌های گوناگون دیگری چون انواع جریمه‌های نقدی و مسائلی چون اجبار به در خانه ماندن خودروهایی که هر شهروند هزینه یک سال بیمه، عوارض و مالیات آن را پرداخته، همه و همه هزینه‌هایی است که از جیب شهروندان پرداخته می‌شود.

* اما چرا
همه این هزینه ها باید از جیب شهروندان پرداخته شود؟

* چرا نباید غرامت حاصل از این بی‌تدبیری از جیب آن‌هایی برود که از این راه سود می‌برند؟ برای نمونه، تنها در نظر گرفتن غرامت برای افرادی که از این آلودگی‌ها دچار بیماری شده‌اند، می‌تواند گوشه‌ای از هزینه‌های این پدیده را میان مردم و دولت تقسیم کند. * تاثیر این مسأله بر اقتصاد شهر‌ها چگونه است؟ *در این باره باید گفت؛ شرکت‌ها و کارخانه‌ها و بازاری‌هایی که به دلیل این مسأله در این روز‌ها تعطیل می‌شوند هم مانند مردم در پرداختن بخشی از این هزینه‌ها سهیمند؛ شما از آلودگی هوا و پیامدهای آن چه ضررهایی کرده‌اید؟ * شهروندان در این میان چه چاره‌ای دارند؟ * از دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و نخبگان چه انتظاری دارید؟ * نهادهای متولی چه می‌توانند و چه باید بکنند؟

دیدگاه‌های خود را در پاسخ به این پرسش‌ها با ما در میان بگذارید.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید