خرید پابند پاسخ محسن‌ هاشمي به رسایی

روز گذشته حميد رسايي در وبلاگ شخصي خود موضوعاتي را مطرح کرد که به نوعي پاسخ او به نامه خانواده آيت‌ا… ‌هاشمي در پاسخ به نطق او بود. او در بخشي از اين نوشتار پاسخي هم به محسن ‌هاشمي داد که پس از نطق رسايي در مجلس با آرمان گفت‌وگو کرده و اظهارات اين نماينده مجلس را غيرواقعي خوانده بود. متن گفتگوي آرمان با محسن هاشمي به شرح زير است:آقاي رسايي در وبلاگ شخصي خودش، موضوعاتي را در مورد پاسخ‌هاي شما به وي پس از نطقي که در مجلس درباره مترو داشت، منتشر کرد. شما آن يادداشت را ديد‌ه‌ا‌يد؟بله آن را خوانده‌ام. اين مطالبي که ايشان نوشته‌اند به هيچ وجه صحت ندارد.شما در گفت‌وگويي عنوان کرديد که قراردادهاي بزرگ مترو با بنياد تعاون سپاه يا نيروي انتظامي بسته شده است اما آقاي رسايي نوشتند قرارداد هزار و 230ميليارد توماني بسته شده با شرکتي کاملاً خصوصي به نام «ب» است و برخي سهامداران آن از وزراي دولت‌هاي گذشته و نمايندگان سابق مجلس هستند. ماجرا چيست؟قرارداد با کنسرسيومي متشکل از شرکت مهرگان که شرکت بلندپايه را به عنوان شرکت همکار به مترو معرفي کرده است، بسته شد. شرکت مهرگان وابسته به بنياد تعاون نيروي انتظامي است که منابع مالي را از طريق بانک قوامين به دست مي‌آورد و اين شرکت براي عقد قرارداد براي بودجه‌هاي غير نقدي مترو به مترو مراجعه کرد.اين بودجه غيرنقدي چيست؟در شهرداري غير از بودجه نقدي، يک بودجه غيرنقدي هم وجود دارد. چون بودجه سازمان‌ها و شرکت‌هاي شهرداري از طريق شوراي شهر تعلق مي‌گيرد که بايد اين بودجه غيرنقدي براي ساخت مترو هزينه شود. بودجه غيرنقدي مترو اينطور است که به ما اجازه مي‌دهند براي ارگان‌ها يا مردم، پروانه ساختماني به نام مجتمع ايستگاهي صادر شود و در مقابل اين پروانه ساختماني، اصولاً سرمايه‌گذاران بايد مبلغي را به مترو پرداخت کنند که خرج تونل و ايستگاه شود.حالا اين شرکت مهرگان بلندپايه قرار بود چه اقدامي انجام دهد؟شرکت مهرگان که به نيروي انتظامي و بنياد تعاون نيروي انتظامي و بانک قوامين وابسته بود، گفتند ما در مقابل تراکمي که روي ملک‌مان براي مترو مي‌خريم، کار ساختماني و تونل و ايستگاه انجام مي‌دهيم. با شرکتي کنسرسيوم کردند که شرکت به روايت آقاي رسايي شرکت «ب» بود که همان شرکت بلندپايه است و اين دو با مترو قرارداد بستند. چون از محل بودجه‌هاي غيرنقدي شهرداري است، در نتيجه ديگر عمراني فرض نمي‌شود و بودجه دولتي در آن نيست چرا که بودجه دولتي مترو کمتر از 130ميليارد تومان در سال 88 بود. اين بودجه غيرنقدي است و بودجه غيرعمراني فرض مي‌شود. براي اينکه غيرعمراني است ضريب آن 42/1است و 30/1نيست. اين رقم هم بر اساس قوانين خود دولت و سازمان بودجه است که دقيقا بر اساس همان قوانين عمل شده است.آقاي رسايي قبلا عنوان کرده بود قرارداد بزرگ 4 هزار ميلياردي بسته شده است اما اين بار رقم ديگري را مطرح کردند. کدام درست است؟ايشان در صحبت‌هاي قبلي از 4هزار ميليارد تومان سخن گفته بود که خدا را شکر، پذيرفت 4هزار ميليارد تومان نيست و معلوم شد 400ميليارد تومان است.اکنون اين قرارداد به پايان رسيده است؟فکر نمي‌کنم چون قوامين و مهرگان نتوانستند اين پول را تامين کنند. از سال 88 تا الان فکر کنم کمتر از 200 ميليارد تومان قرارداد اجرا شده است چون اينها نتوانستند پول را بياورند، دچار مشکل شدند و کارهايشان کند شد. من بعد از 89 در مترو نبودم لذا نمي‌دانم چه اتفاقاتي در مورد اين قرارداد افتاده است. ولي مي‌دانم نتوانستند 400 ميليارد را تامين کنند و الان قراردادشان در حال تعليق است.آقاي رسايي گفته که موضوع قرارداد را از طريق کميسيون اصل 90 مجلس پيگيري مي‌کند. نظر شما در اين باره چيست؟درست است؛ گفته که از طريق کميسيون اصل90 پيگيري مي‌کند. من خيلي خوشحال مي‌شوم که از طريق کميسيون اصل90 به اين موضوع رسيدگي شود و بينند که در چه کسي غش هست.به نظر شما طرح چنين موضوعاتي از تريبون مجلس چه اثراتي روي مردم دارد؟متاسفانه به جاي اينکه از خدمات مديران کشور تجليل و تقدير شود، اينگونه تخريب مي‌کنند و تخريب مديران زحمتکش کشور، تخريب آنها نيست بلکه تخريب انقلاب اسلامي است. مردم فکر مي‌کنند همه در کشور اينگونه خطا انجام مي‌دهند که آبروريزي است. حتماً دودش به چشم کسي به نام محسن ‌هاشمي نمي‌رود چون من فکر نمي‌کنم مشکلي از اين نظر داشته باشم. حتما دودش به چشم مديران مي‌رود و به نظر من بايد جلوي اينگونه تخريب‌ها را گرفت. ما خدمت خودمان را انجام داديم و هم اکنون اگر جايي لازم باشد، در خدمتگزاري حاضريم.آقاي رسايي در بخشي از متني که نگاشته است، آورده آقاي ‌هاشمي مي‌گويد حضرت امام‌(ره) گفته است «امام خميني نيز در پيامي، زنده بودن نهضت را به زنده بودن ‌هاشمي رفسنجاني پيوند زدند» اما اينچنين نبوده است. اطلاع داريد؟در متن عين جمله امام آورده شده است. آقاي رسايي، خودش سفسطه کرده و تفسير به راي نموده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید