خرید پابند واکنش وزیر نفت به ادعای آذربایجان

وزیر نفت ادعای دولت آذربایجان درباره مالکیت میدان نفتی سردار جنگل را رد کرد.به گزارش ایسنا رستم قاسمی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که نظر شما درباره ادعای اخیر دولت آذربایجان در مورد مالکیت میدان نفتی سردار جنگل چیست و آن‌ها چرا چنین ادعاهایی را مطرح کرده اند؟ توضیح داد: این یک ادعا است؛ ما درحال حفاری در میدان نفتی سردار جنگل هستیم. وی افزود: میدان نفتی سردار جنگل میدانی کاملا مستقل و داخل خاک ایران و متعلق به کشورمان است. 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید