خرید پابند هماهنگ سازی حقوق بازنشستگان از سال آینده

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی از هماهنگ سازی حقوق بازنشستگان از سال آینده خبر داد و گفت: با اجرای این قانون افراد بازنشسته بر اساس سابقه پرداخت بیمه بیشتر حقوق بیشتری دریافت می‌کنند.  علی اکبر خبازها در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: کمیته ای به منظور اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان که چند سال است اجرایی نشده بود در سازمان تامین اجتماعی تشکیل شده و تا کنون نیز چند جلسه با حضور متخصصین ذیربط در این حوزه برگزار شده است.  وی تاکید کرد: در آخرین جلسه این کمیته مرتضوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نظر مثبت برای اجرای قانون همسان سازی داشت که در نهایت قرار شد از سال آینده این قانون اجرایی شود.  رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی گفت: بدلیل اینکه اغلب بازنشستگان حداقل بگیر هستند حقوق بازنشستگان هماهنگ سازی می شود نه همسان سازی .  خبازها با اشاره به اینکه دیگر حقوق بازنشستگان دارای 10 سال سابقه با 30 سال سابقه یکی نخواهد بود، براساس قانون جدید افراد بازنشسته ای که سابقه پرداخت بیمه بیشتری دارند حقوق بیشتری دریافت خواهند کرد و فاصله موجود و عدالت حفظ می شود.  به گفته وی، یکهزار و 563 میلیارد تومان برای اجرای این قانون در بند 39 قانون بودجه سال 88 در نظر گرفته شده بود که همین برای هماهنگ سازی حقوق بازنشستگان کافی است.  وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال آینده این قانون اجرایی می شود، گفت: هنوز میزان افزایش حقوق در اجرای قانون هماهنگ سازی مشخص نیست.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید