خرید پابند نقش یک قطعه‌ساز بزرگ در کاهش تولید خودرو

در شرایطی که تمام مسئولان بر افزایش تولید و کاهش قیمت خودرو تاکید کرده‌اند اما یک قطعه‌سازی بزرگ با تاخیر در تحویل قطعات، نقش قابل توجهی در توقف فعالیت خطوط تولیدی یکی از غول‌های خودروسازی و کاهش تولید خودرو در کشور داشته است.به گزارش مهر، این قطعه‌سازی بزرگ که هم‌اکنون بیش از30 درصد قراردادهای تامین قطعات یکی از غول‌های خودروسازی ایران را در اختیار دارد، در مقاطع مختلف روند تحویل قطعات را متوقف کرده و پس از دریافت وجوه مدنظر خود، تحویل قطعه را دوباره آغاز کرده است.نتیجه این وضعیت توقف مقطعی فعالیت خطوط تولید این خودروسازی بزرگ و بستانکار شدن حساب های مالی آن شرکتاز این قطعه‌سازی است به‌گونه ای که این قطعه‌ساز در حال حاضر مبالغ قابل توجهی را از ناحیه پیش پرداخت‌ها دریافت کرده و برای تامین قطعه به ایران خودرو بدهکار است. این قطعه‌ساز گفته می شود نقش اصلی را در کاهش تولید این خودرو داشته به‌گونه‌ای که در شرایطی که یکی از غول‌های خودروسازی ایران تاکنون حدود 15 هزار دستگاه یک خودروی تازه تولید را پیش فروش کرده اما تاکنون به واسطه عدم  تحویل به موقع قطعات از سوی شرکت فوق، کمتر از چهار هزار دستگاه از این خودرو تولید شده است. اواخر هفته گذشته مدیران عامل ایران خودرو و سایپا در جلسه هیات دولت حاضر شده و گزارشی از وضعیت فعلی این صنعت و پیشنهاداتی به منظور بهبود وضع تولید خودرو ارائه کردند، به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه راهکارهای افزایش تولید و کاهش قیمت خودرو مورد بررسی قرار گرفته است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید