خرید پابند حذف قمار در مراکز بیلیارد اورژانسی است

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در سال‌های اخیر پدیده شوم قمار در سطح باشگاه های ورزشی شهر تهران رواج یافته و برخی از مراکز غیرقانونی و زیرزمینی در این زمینه فعالیت می‌کنند، افزود: حذف قمار در مراکز بیلیارد اورژانسی است. حسین محمد زاده در گفت و گو با خانه ملت، افزود : متاسفانه این افراد به اسم ورزش و در دید عموم اقدام به این اعمال می‌کنند و چون مشتریان ثابت و دائمی برخی باشگاه‌ها هستند، صاحب سالن‌ها هم اکثرا با آنها راه می‌آیند و حتی از آنها سهم می‌گیرند.نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: فعالیت شماری از افراد سودجو سبب به انحراف کشیده شدن مسیر ورزش بیلیارد شده است. آنها اعمال خلافی همچون قمار و شرط بندی را در این رشته باب کردند.وی ادامه داد: اعمالی که هم اکنون در حاشیه این رشته انجام می‌شود، در تعارض و تضاد با فرهنگ اسلامی است. محمد زاده افزود: در سال‌های اخیر که فعالیت این باشگاه‌ها در ایران آزادتر شده است، این مراکز به محلی برای شرط ‌بندی و قمار تبدیل شده که در برخی مواقع امکان فعالیت سالم را از جوانان گرفته است.عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در سال‌های اخیر پدیده شوم قمار در سطح باشگاه های شهر تهران به شدت رواج یافته و به طور زیرزمینی گسترده شده و برخی از مراکز غیرقانونی و زیرزمینی در این زمینه فعالیت می‌کنند، افزود:  حذف قمار در مراکز بیلیارد اورژانسی است.صدور مجوز و تمدید فعالیت باشگاه‌های مخصوص بیلیارد در پی افزایش قمار و سایر تخلفات تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده است

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید