خرید پابند بگوویچ پس از 8 سال به پرسپولیس برگشت

وینگو بگوویچ به عنوان دستیار یحیی گل محمدی به پرسپولیس پیوست.به گزارش ایسنا، سرمربی سابق پرسپولیس که سال‌های سال در فوتبال ایران حضور دارد، امروز (یکشنبه) با امضای قراردادی به طور رسمی به پرسپولیس پیوست تا به عنوان دستیار یحیی گل محمدی در تیم مطرح پایتخت فعالیت کند.با حضور بگوویچ او نقش دستیار نخست گل محمدی را ایفا می‌کند. این در شرایطی است که در زمان حضور بگوویچ در پرسپولیس به عنوان سرمربی ، گل محمدی یکی از کاپیتان‌های پرسپولیس در لیگ چهارم بود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید