خرید پابند ایرلند همچنان در التهاب پرچم انگلیس

خیابان‌های بلفاست پایتخت ایرلند شمالی دیروز برای سومین روز متوالی ناآرام و صحنه درگیری معترضان و پلیس بود.به گزارش همشهری آنلاین به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس دیروز برای متفرق کردن معترضان از ماشین‌های آبپاش استفاده کرد. اعتراض‌ها از روز جمعه شروع شد وقتی که نزدیک به هزار نفر از سلطنت‌‌طلبان در اعتراض به محدودشدن روزهای اهتزاز پرچم انگلیس بر فراز ساختمان شورای شهر بلفاست مقابل این ساختمان تجمع کردند.شورای شهر و شهرداری بلفاست اعلام کرده که پرچم انگلیس را تنها چند روز در‌ماه بر فراز ساختمان‌های این دو اداره نصب می‌کند. اعلام این خبر اعتراض طرفداران وحدت ایرلند با انگلیس را به‌دنبال داشته‌است. بعد از سه دهه درگیری‌های خونین، ایرلند همچنان میان جدایی یا وحدت با انگلیس درگیر کشمکش است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید