خرید پابند انتقاد حسینی از افزایش تعداد شعبات بانکی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بودجه سال 92 با دیدگاه تامین مالی تدوین شده است، گفت: سهم تامین مالی بازار سرمایه که در گذشته کمتر از 10 درصد بود، هم‌اکنون به حدود 15 تا 20 درصد رسیده است.به گزارش مهر، سیدشمس الدین حسینی امروز در پنجمین همایش توسعه نظام تامین مالی میزان سرمایه گذاری را به طور متوسط نسبت به پس انداز یک دوم اعلام کرد و گفت: 20 درصد از اقتصاد کشور از طریق منابع عمومی دولت، اوراق مشارکت و منابع خارجی تامین مالی می شود.وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در بودجه سال 92 به تامین مالی از دیدگاهی جدید نگریسته شده است و در عین حال بودجه امسال و قانون برنامه پنجم توجه ویژه ای به تامین مالی دارند، یکی از خلاء‌های نظام اقتصاد ایران را فراهم نبودن تامین مالی کارآمد عنوان کرد.وی با تاکید بر اینکه تنها مشکل اقتصاد ایران کمبود منابع نیست و بهره برداری از منابع از معضلات اقتصادی است، اظهار کرد: لازم است که در کنار برنامه تغییر و تحول اقتصادی و هدفمندی یارانه ها نظام تامین مالی اصلاح شود.سخنگوی اقتصادی دولت گفت: بخش خصوصی درگیر مشکل کمبود منابع است، به عنوان مثال می توان نیروگاه های نیمه تمام دولتی را به بخش خصوصی اجاره داد و پس از تکمیل اقساط آن دریافت شود، در قانون برنامه و بودجه این احکام وجود دارد اما بخش خصوصی به دنبال ساخت نیروگاه از ابتدای آن است درحالی که دولت دارای نیروگاه های نیمه کاره است.وی عنوان کرد: در قانون بودجه سال 92 دیده شده تا طرح های نیمه تمام دولتی با روش هایی که سرمایه گذار در ابتدا نیاز به آورده نداشته باشد در اختیار وی قرار گیرد ضمن آنکه از صندوق توسعه ملی نیز تسهیلات دریافت کنند تا طرح کامل شود.حسینی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از منابع بانکی درگیر طرحهای بزرگ است، گفت: مثلا یک خودرو ساز برای رفع کمبود منابع یکهزار میلیارد تومان تسهیلات درخواست می کند و دیگر بنگاه های کوچک و متوسط به منابع بانکی دسترسی نخواهند داشت. وزیر اقتصاد بر تغییر روش های تامین مالی تاکید کرد و گفت: اعطای تسهیلات مالیاتی به آورده سرمایه گذاران و حمایت از تولید از امتیازات لایحه مالیاتی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی، سهم نظام بانکی در تامین مالی را حدود 60 درصد اعلام کرد و گفت: میزان تامین مالی بازار سرمایه که در گذشته کمتر از 10 درصد بود، هم اکنون به حدود 15 تا 20 درصد رسیده است. وی افزود: دو اقدام مناسب در صندوق توسعه در حال انجام است که حوزه تامین مالی را بهبود می یابد، در راستای تامین مالی خرد و متوسط در بخش کشاورزی 10 درصد منابع صندوق توسعه ملی از طریق بانک کشاورزی در حال انجام است. حسینی گفت: استفاده 10 درصد ریالی صندوق توسعه از طریق 7 بانک عامل برای سرمایه در گردش بنگاه های کوچک و متوسط نیز در حال انجام است. وی با انتقاد از افزایش تعداد شعب بانکها، بر یافتن راهکارهایی برای جذب نقدینگی تاکید کرد و افزود: نگاه به موضوع بساز و بفروشی باید تغییر کند و سازمان های توسعه ای باید به سازمان های توانمند سازی مالی تبدیل شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید