خرید پابند پرونده گفتگوهای ملی در لبنان بسته شد

با دستور رییس جمهور لبنان، پرونده برگزاری جلسات نشست گفتگوی ملی لبنان که به دلیل تحریم شرکت در آن از سوی سران جریان 14 مارس مدتی است راکد مانده، تا اطلاع ثانوی به بایگانی سپرده شد.به گزارش ایرنا از بیروت، نشست گفتگوهای ملی که پس از ترور ˈوسام حسنˈ مقام ارشد امنیتی لبنان توسط مخالفان حزب الله به تعطیلی کشانده شده بود، در سال 2013 نیز برگزار نشد ولی برخلاف دفعات گذشته این بار رییس جمهور لبنان تاریخی را برای جلسه آینده تعیین نکرد تا عملا این گفتگوها شکست‌خورده تلقی شود.ˈمیشل سلیمانˈ رییس جمهور لبنان امروز شنبه اعلام کرد: تا زمانی که موضع گیری ها به همین نحو دال بر مشارکت نکردن گروهی خاص در این نشست باشد، زمان جدید برای برگزاری این جلسات مشخص نخواهم کرد.مهم ترین موضوعی که قرار بود در این نشست مورد بررسی قرار گیرد، تدوین استراتژی دفاعی لبنان و چگونگی استفاده از سلاح مقاومت بود.رییس جمهور لبنان پیش از این با اشاره به ضرورت برگزاری گفتگوهای ملی لبنان در شرایط بحرانی فعلی کشور، پیش شرط‌های جریان 14 مارس (مخالف حزب الله) را برای برگزاری این گفتگوها، غیرقابل پذیرش عنوان کرده بود و به نظر می رسد که بدین دلیل است که همچنان این نشست راکد باقی مانده است.پیش شرط این جریان که از سوی رییس جمهور و جریان هشت مارس لبنان غیر قابل قبول دانسته شده، کناره گیری دولت فعلی این کشور به ریاست ˈنجیب میقاتیˈ است.جریان 14 مارس از ابتدای روی کار آمدن میقاتی، وی را مورد هجمه و فشار قرار داده و از زمان ترور وسام حسن رییس بخش اطلاعات نیروهای پلیس لبنان، این فشارها افزایش داده و خواستار سرنگونی نخست وزیر شد.این جریان در راستای فشارهای خود، شرکت در جلسات پارلمان و نشست گفتگوهای ملی لبنان را تا زمان کناره گیری میقاتی به حالت تعویق درآورده و اعلام کرد که لازم است دولتی بی طرف بر سر کار آید تا بر انتخابات مجلس لبنان در سال 2013 نظارت کند.جلسه پیشین که به عنوان آخرین جلسه گفتگوهای ملی لبنان در سال 2012 به همان دلیل حضور نیافتن جریان 14 مارس تشکیل نشد، به روز هفتم ژانویه، یعنی دو روز دیگر مؤکول شده بود که این بار نیز سلیمان تصمیم به تعویق افتادن آن گرفته، با این تفاوت که وی دیگر تاریخی را برای برگزاری آن مشخص نخواهد کرد.در همین راستا، سلیمان طی دیداری استثنائی با میقاتی که در آن ˈولید جنبلاطˈ رییس حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان نیز حضور داشت، به بحث و بررسی مسایل متعلق به نشست گفتگوی ملی و تدوین قانون انتخابات پرداخت.سلیمان در این دیدار به میقاتی و جنبلاط، تصمیم خود را در رابطه با تعویق جلسه روز دوشنبه گفتگوهای ملی لبنان، اعلام داشته است.به گفته رسانه های لبنانی، طی این دیدار، میقاتی در رابطه با قانون انتخابات، خواستار طرحی در این رابطه است که یک فراکسیون میانه رو به عنوان سنگ تعادل میان دو جریان هشت و چهارده مارس در مجلس حضور یابد و در این رابطه وی سعی داشته که جنبلاط را در این خصوص قانع سازد.به نوشته رسانه ها، در این رابطه سلیمان اعلام داشته که با هیچ قانون انتخاباتی که جنبلاط با آن رضایت نداشته باشد، همگام نخواهد بود.در همین راستا، جنبلاط طی دیداری جداگانه که با ˈبشاره راعیˈ رهبر مسیحیان مارونی لبنان داشت، تاکید کرده است: در این شرایط لبنان هیچ راه حلی به جز ادامه گفتگوهای ملی وجود ندارد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید