خرید پابند يک عامل ناشناخته در آلودگي هوا

 يک نماينده سابق مجلس گفت: «همچنين هيچگاه در ساخت خودروهاي داخلي به مسئله کميت همراه با کيفيت توجه نشده است. متاسفانه اکنون آنچه که ما در توليد خودرو در داخل مي‌بينيم فقط افزايش ظرفيت و توليد باري به هر جهت مي‌باشد و چون يک برنامه‌ريزي دقيق و منسجمي وجود ندارد قيمت‌ها نيز دچار نوسان مي‌شود». سيد عماد حسيني سخنگوي کميسيون انرژي مجلس هشتم در گفت‌وگو با فرارو گفت: «مسائل مربوط به آلودگي هوا در تهران و کلان شهرها مشکلات زيادي را ايجاد کرده است. در بررسي منشاء آلودگي به نظر من يک عامل ناشناخته نيز نقش دارد. زيرا اين آلودگي در گذشته هم وجود داشته اما در حد خطرناک و به شکلي که امسال ما شاهد آن هستيم نبوده است». وي تاکيد کرد: «اين امر نشان مي‌دهد يک عامل ناشناخته که هنوز براي مسئولين مشخص نشده است در آلودگي هوا نقش موثر دارد». حسيني اظهار کرد: «اما فارغ از اين موضوع، دو عامل کيفيت خودروها و کيفيت بنزين نيز به دليل ازدياد تردد در کلان شهرها اين گمانه را افزايش مي‌دهد که احتمال آلودگي از اين دو منبع بسيار بالا باشد». وي ادامه داد: «همچنين نيروگاهها و کارخانجات صنعتي در آلودگي بي تاثير نيستند که طبق آمار اکنون 60 ميليون ليتر مازوت در روز در نيروگاهها و کارخانجات صنعتي تهران مصرف مي‌شود که اين مسئله تاثيرات خاص خود را بر محيط پيرامون وارد مي‌کند». سخنگوي کميسيون انرژي مجلس هشتم گفت: «بحث خودروها نيز در آلودگي هوا بسيار مهم است. خودروهايي که بعضا وارداتي هستند و تکنولوژي آنها مربوط به بعد از 1990 است، اما استاندارد سوختي که براي آنها مصرف مي‌شود استاندارد مربوط به قبل از 1990 است که اين مسئله يکي از موارد آلودگي هوا مي‌باشد.» وي ادامه داد: «همچنين هيچگاه در ساخت خودروهاي داخلي به مسئله کميت همراه با کيفيت توجه نشده است. متاسفانه اکنون آنچه که ما در توليد خودرو در داخل مي‌بينيم فقط افزايش ظرفيت و توليد باري به هر جهت مي‌باشد و چون يک برنامه‌ريزي دقيق و منسجمي‌وجود ندارد قيمت‌ها نيز دچار نوسان مي‌شود.» وي افزود: «اکنون خودروها آن استاندارد لازم را ندارند و فاقد استاندارد مورد نظر براي مصرف سوخت و آلايندگي است».اين نماينده سابق مجلس گفت: «از سوي ديگر وزارت نفت و مسئولين متولي توليد بنزين بايد بنزيني توليد کنند که با استانداردهاي خودروهاي توليدي همخواني داشته باشد. اما چون اکنون توليدات بالا رفته و ميزان مصرف افزايش يافته، اين آلايندگي خود را به شکلي نشان مي‌دهد و به نظر من بيش از 50 درصد آلودگي هوا ناشي از اين مسئله است.».وي ادامه داد: «اما تقريبا به همين اندازه عوامل پنهان و ناشناخته که البته ممکن است براي برخي مسئولين شناخته شده باشد نيز در آلودگي هوا نقش دارد. يعني علاوه بر خودرو و بنزين عواملي مانند آلايندگي صنايع و مصرف سوخت نيروگاه‌ها نيز تاثيرگذار است، اما هنوز روي آن خيلي تاکيد نشده است.»وي گفت: «وزارت نفت اعلام کرده ما هيچ بنزين توليدي از پتروشيمي‌ها نداريم چون اگر ما بنزين توليدي در پتروشيمي‌ها داشته باشيم اولين حرفي که مي‌توان زد اين است که با توجه به ترکيبات بنزيني و آروماتيک که استفاده مي‌شود اثرات سوء خود را بر محيط اطراف مي‌تواند داشته باشد». حسيني با بيان اينکه سازمان مسئول درباره کيفيت خودروهاي توليدي سازمان استاندارد صنعتي ايران مي‌باشد گفت: «من نمي‌دانم اين سازمان تا چه ميزان به وظايف خود عمل مي‌کند. اين سازمان قبلا زير نظر وزارت صنايع و معادن بود و گمان مي‌کنم اکنون مستقل شده است اما اين سازمان اين پتانسيل را دارد که استانداردهاي لازم را ايجاد بکند.» وي خاطرنشان کرد: «ما قبلا در مجلس قانوني با نام اصلاح الگوي مصرف انرژي وضع کرديم که تکاليفي بر عهده اين سازمان و وزارت نفت و نيرو گذاشته بود که اين تکاليف مي‌توانست به مسئله کاهش آلودگي هوا کمک کند که متاسفانه اين قانون هيچگاه جنبه اجرايي به خود نگرفت.» حسيني در بيان علت عدم اجراي اين قانون گفت: «ظاهرا اين قانون با بي ميلي مسئولين دولتي (دولت دهم) مواجه شد و آنها هنوز راهکارهاي لازم براي اجراي اين قانون را پيش بيني نکرده بودند. در حالي که ما راهکارهاي لازم براي سوخت خودروها را پيش بيني کرده بوديم که استاندارد لازم را داشته باشند و نظارت کامل بر اينها توسط سازمان استاندارد صنعتي اعمال شود. اما هيچ اقدامي‌براي اجراي اين قانون به عمل نيامد.»حسيني در پاسخ به اين سوال که بنزين توليد داخل تا چه اندازه در آلودگي نقش دارد گفت: «به نظر من وزارت نفت بايد پاسخ دهد که بنزين توليدي داخل از واحدهاي پتروشيمي‌بوده است يا خير؟ آنچه که پاسخ داده مي‌شود اين است که ما در واحدهاي پتروشيمي هيچگونه بنزيني توليد نمي‌کنيم و اگر هم توليد مي‌شود ميزان ناچيزي است که تاثيري بر محيط نمي‌گذارد. اما به طور کلي استاندارد لازم براي کيفيت بنزين بايد توسط شرکت پخش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي آزمايش شود.»

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید