خرید پابند منبع پنج برابر شدن یارانه ها چیست؟

در این ماه‌های مانده به انتخابات، همه گروه‌ها و جبهه‌های سیاسی کشور، مستقیم و غیرمستقیم مشغول به بحث و گفت‌وگو بر سر مسائل مربوط به نامزدهای احتمالی و باید‌ها و نبایدهای راهبردی هستند. در این میان، دولت اما به گونه‌ای دیگر خود را برای تحویل سمت ریاست جمهوری به دولت آتی آماده می‌کند و تصمیماتی می‌گیرد که هر یک از آن‌ها موجی از بحث و انتقاد را به دنبال دارد و مجلس و دولت را برای چندمین بار در برابر یکدیگر قرار می‌دهد.از این جمله می‌توان به برکناری وزیر بهداشت در عین ناباوری همگان اشاره کرد که از دید بسیاری منتقدان، کارنامه‌ای بهتر از دیگر وزرای کابینه داشت و حتی نمایندگان را به واکنش واداشت. برای نمونه، عبدالکریم رجبی، عضو کمیسیون اقتصادی گفت: به باور من، صلاح نبود که در این شرایط، چنین عزلی رخ می‌داد. کسی که جانشین منصوب می‌شود، به ‌دلیل فرصت کمی که تا پایان دولت دهم دارد، نمی‌تواند در این حوزه کار خاصی انجام دهد و تحولی ایجاد کند. ریاست محترم جمهور و هم معاون اول ایشان در سخنان و مصاحبه‌های چند روز گذشته خود درباره شایعه برکناری خانم وزیر گفته بودند تا هنگامی که دولت دهم به پایان نرسیده است، وزیر بهداشت به قوت خود باقی می‌ماند و این خلف وعده شد. دکتر رسول خضری، نماینده پیران شهر نیز بر این باور است برکناری وزیر بهداشت، نه تنها دردی را درمان نمی‌کند، بلکه مشکلات را بیشتر هم خواهد کرد. یکی دیگر از تصمیمات عجیب این مدت، مصوبه جدید دولت مبنی بر استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاست‌جمهوری و استخدام چهار هزار نفر در هر استانداری است که دوباره داد نمایندگان ملت را درآورد، تا جایی که منصور حقیقت‌پور، نماینده اردبیل، نیر، نمین، در این باره می‌گوید: این ‌کار اتفاق خوبی است، ولی هنگامی که شرایط برای حضور یکسان جوانان در این فرصت فراهم شود؛ یعنی این‌ گونه نباشد که نیروهای برخی افراد را استخدام کنند. باید فرصت استخدام برای همه یکسان ایجاد شود و اگر غیر از این باشد، همه ما نمایندگان فریاد خواهیم زد و اجازه تخطی نخواهیم داد. به تازگی از سوی رئیس‌جمهور در رسانه ملی وعده داده شد که با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، یارانه‌های پرداختی به مردم پنج برابر می‌شود. این وعده تهییج کننده و عامه پسند که در شش ماه مانده به انتخابات، موجبات بحث و جدل را فراهم آورد با هر انگیزه‌ای که انجام گرفته باشد، این پرسش را از ذهن‌ها می‌گذراند، که این دولت که نمی‌تواند آن را کامل اجرا کند، احتمالا دولت بعدی را با چالش‌های جدی در مورد توانایی یا ناتوانی اجرای آن روبه‌رو خواهد کرد؛ البته شماری از نمایندگان نیز صریحا به آن واکنش نشان دادند. عبدالکریم رجبی در این زمینه می‌گوید: منبع این یارانه‌ها و پنج برابر شدن آن کجاست و از کدام منبع قرار است این اعتبار تأمین شود و تخصیص پیدا کند؟ دومین مسأله این است که من احساس می‌کنم، بیان وعده‌ای که عملی نمی‌شود، باعث فشار بر جامعه می‌شود و موجبات فشار کاذب و نوسانات کاذب بازار را پدید می‌آورد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید