خرید پابند فیسبوک یکی از ابزار اغفال و تجاوز

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس اگاهی با اعلام اینکه شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک از جمله ابزار جدید اغفال و تجاوز است گفت: افراد بزه دیده بدون ترس از ریختن آبرو به پلیس مراجعه کنند زیرا در تمامی مراحل مشخصات افراد مخفی می‌ماند و از پلیس زن برای رسیدگی به پرونده ها استفاده می‌شود.  سرهنگ هادی مصطفایی در گفتگو با مهر با اشاره به نقش شبکه های اجتماعی و اینترنت در بروز دوستی های منجر به تجاوز، اظهار داشت: متاسفانه امروز نقش اینترنت و شبکه های اجماعی در تجاوز پررنگ شده است. افراد ابتدا در قالب دوستی اقدام به ایجاد رابطه کرده و سپس با چرب زبانی فرد را گمراه و به بهانه های واهی فرد را به محل عملی کردن نیت شیطانی خود می کشند.  وی با اعلام اینکه اینترنت، تلفن و دوستی های خیابانی  جزو مهمترین ابزارهای تجاوز و تعرض جنسی هستند به افراد بزه دیده توصیه کرد بدون ترس از ریختن آبرو به پلیس مراجعه کنند. پلیس در تمامی مراحل مشخصات افراد را مخفی نگه می دارد و از پلیس زن برای رسیدگی به پرونده ها استفاده می کند تا قربانیان این جرم بتوانند به راحتی اقدام به شکایت کنند.  مصطفایی با اعلام اینکه پلیس به دنبال آمار خاکستری این جرم است و برخی قربانیان به دلیل ترس اقدام به شکایت نمی کنند، تاکید کرد: اگر افراد از ریختن آبروی خود می ترسند می توانند از طریق ارسال ایمیل یا نامه شکایت کرده و موضوع را به اطلاع پلیس برسانند تا ماموران این افراد را شناسایی و با آنها برخورد کنند.  معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی با بیان اینکه پرونده ای تا کنون برای مرگ نیما نهاوندیان در پلیس آگاهی تشکیل نشده است و تنها یک پرونده در این باره در دادسرای جنایی تشکیل شده است، افزود: با توجه به اینکه براساس اعلام های اولیه مجری صدا و سیما به صورت طبیعی فوت کرده است پرونده ای به پلیس ارجاع یا تشکیل نشده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید