خرید پابند تبلیغ فرآورده‌های آرایشی در داروخانه‌ها ممنوع است

مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: انجام هرگونه مشاوره با هدف تبلیغ دارو و فرآورده‌های بهداشتی در داروخانه‌ها و یا حتی پیرامون آنها غیرقانونی است و در صورت مشاهده برخورد می‌شود.  محمد جعفری انارکی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه تهیه فرآورده‌ها و داروهای ساختنی براساس نسخه پزشکی یکی از وظایف داروسازان است، اظهار کرد: 90 درصد داروخانه‌های استان وسایل و ابزار لازم برای تهیه فرآورده‌های پوستی و ترکیبی را دارند.  وی با بیان اینکه دارو سازان 99 درصد فرآورده‌های پوستی را طبق نسخه‌ای که پزشک و متخصص برای بیمار تجویز کرده، تهیه می‌کنند، ادامه داد: ساخت داروهای ترکیبی باید بر اساس نسخه پزشک صورت گیرد، اما در مواردی که فراورده‌ها ساخته شده و تنها نیاز به مخلوط کردن داشته باشد، داروساز می‌تواند به درخواست بیمار و بدون نسخه این کار را انجام دهد.  مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه ساخت داروهای تخصصی باید با نسخه پزشک و مطابق آن باشد، افزود: داروسازان در موارد بسیار ساده بر اساس تجربیات خود اقدام به ساخت داروها می‌کنند، اما ساخت داروهای پوستی، پماد و محلول‌ها طبق نسخه پزشک تهیه می‌شود.  جعفری انارکی با بیان اینکه داروسازان مجاز به ساخت داروهای ترکیبی در داروخانه‌ها هستند، گفت: بازرسان و کارشناسان مربوطه ابزارها، وسایل، فضای ساخت داروهای ترکیبی و … را در داروخانه بررسی می‌کنند.  وی با اشاره به اینکه داروخانه‌ها برای ساخت فرآورده‌ها و ترکیبات پوستی باید مجوز داشته باشند، تصریح کرد: فضای ساخت داروهای ترکیبی و فرآورده‌های پوستی باید مجزا از فضا معمولی داروخانه‌ها باشد و هم چنین باید به صورت مرتب پاکسازی و ارزشیابی شود.  مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه مشاوره با هدف تبلیغ دارو و فرآورده‌های بهداشتی در داروخانه‌ها ممنوع است، اضافه کرد: مشاوره علمی از سوی شرکت‌های تولید، توزیع و پخش دارو به داروخانه‌ها بلامانع است اما با هر گونه مشاوره به مشتری یا بیمار با هدف تبلیغ دارو و یا فرآورده‌های آرایشی برخورد می‌شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید