خرید پابند پزشکیان: عزل دستجردی نسنجیده بود

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت:دولت حقوق و اضافه کاری کارمندان را بدهد مردم افزایش یارانه ها را نمی خواهند.دکتر مسعود پزشکیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دولت این ماه حقوق بازنشستگان را 4روز با تاخیر واریز کرد و در بعضی ادارات و سازمانها اضافه کاری کارکنان را به موقع پرداخت نمی کنند با این اوصاف چطور از افزایش یارانه ها حرف به میان می آورند.دولت حقوق و اضافه کاری کارکنان را به موقع بدهد افزایش یارانه ها پیشکش!عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس  شورای اسلامی در خصوص عزل خانم دستجردی از وزارت بهداشت و درمان گفت: کار بسیار غیرعاقلانه و غیر منطقی بود. دولت بجای اینکه مشکل را حل کند صورت مسئله را پاک می کند.اگر خانم وزیر در مورد کمبود ارز برای خرید دارو حرف نمی زد، اگر از پرداخت نشدن پول داروهای خریداری شده حرف نمی زد، اگر از گران شدن و یا کمیاب شدن بعضی داروها سخن نمی گفت عزل نمی شد.وزیر سابق بهداشت و درمان در خصوص سرپرست جدید وزارتخانه بهداشت و درمان نیز گفت: ما با فرد کاری نداریم ولی هر کسی هم به جای ایشان بیاید ظرف 5ماه عملا نمی تواند برای بهبود وضعیت فعلی کاری صورت دهد.وی افزود: تا ایشان بیایند و بر کارها سوار شده و برنامه  یزی کرده و در استانها اجرا نمایند دوران تصدی اش در وزارتخانه به اتمام خواهد رسید پس عملا کار تعویض وزیر کار نسنجیده و غیر واقع بینانه ای بود.نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص مجوز استخدامهای اخیر نیز خاطرنشان کرد: این کار کاملا غیر قانونی است و مجلس شورای اسلامی موضع خویش را مبنی بر غیر قانونی بودن مجوز استخدامهای اخیر اعلام کرده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید