خرید پابند مسئولان دولتی پذیرای انتقاد سینماگران نیستند

عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس، با بیان اینکه مسئولان دولتی نمی‌خواهند انتقادات را بپذیرند، گفت: فیلمسازان باید در کنار انتقاد از آسیب‌های اجتماعی، خدمات نهادهایی که در فیلم مورد انتقاد واقع می‌شوند، را نیز به تصویر بکشند و راهکار موثر در جهت ارتقای فعالیت‌های آن نهاد را نیز ارائه دهند.محمد باقری در گفت وگو با خانه ملت، در مورد نمایش ایرادات نهادهای دولتی ازسوی برخی از فیلمسازان، گفت: در سال‌های اخیر سینماگران تلاش کردند که با دیدگاه انتقادی از نهادهای دولتی به خلق فیلنامه بپردازند ولی باید توجه کنند که نگاه نقد در مورد مشکلات اجتماعی، سیاسی و ….از سوی آن‌ها باید به گونه‌ای باشد که باعث تخریب در جامعه نشود ونباید با بزرگ‌ نمایی و بدون ارائه راهکار به طور یک طرفه به انتقاد بپردازند چراکه در شرایط کنونی مسئولان دولتی نمی‌خواهند که انتقادات را بپذیرند و هنگام نمایش مشکلات موجود به شیوه انتقادی در سینما، با آن‌ها برخورد متقابلی خواهند داشت.نماینده مردم بناب درمجلس شورای اسلامی درادامه افزود: فیلمسازان باید در کنار انتقاد از آسیب‌های اجتماعی،  خدمات نهاد یا وزارتخانه‌ای که در فیلم مورد انتقاد واقع می‌شود، را نیز به تصویر بکشند و همانطور که به ایرادات آن‌ها درفیلم اشاره می‌کنند، راهکار موثر در جهت ارتقای فعالیت‌های آن  نهاد را نیز ارائه دهند.عضو فراکسیون روحانیون مجلس، تصریح کرد: فیلمسازان باید توجه داشته باشند که تمام مشکلات اجتماعی به دولت برنمی‌گردد و این اقدام صحیحی نیست که فقط به نمایش آسیب‌های اجتماعی ناشی از عملکرد دولت بپردازند و خدمات جمهوری اسلامی ایران در جهت ارتقای عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و….در کشور را نادیده بگیرند و در جهتی حرکت کنند که موجب تخریب اذهان عمومی شوند.مخالفت با اکران فیلم‌های ضد ارزش‌های ایرانی، اسلامی از جمله “من مادرهستم” از سوی متدینین در شهرستان‌های کشور همچنان ادامه دارد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید