خرید پابند سرقت در 10 ثانيه

ماموران انتظامي شهريار، اسلامشهر و ملارد طي عمليات جداگانه، سارقان خودرو و لوازم خودرو، منازل، احشام و كارگاه‌هاي صنعتي و نيز قاچاقچيان كالا را دستگير كردند.  به گزارش جام‌جم، سرهنگ ناصر اصلاني، فرمانده انتظامي غرب استان تهران از دستگيري سه عضو يك باند سرقت و اعتراف آنها به 200 فقره سرقت اموال خودروهاي مختلف خبر داد و گفت: از چندي پيش با طرح شكايت‌هاي متعدد در پليس آگاهي شهريار، ماموران تحقيقات خود را در اين ارتباط آغاز كردند و متوجه شدند مالباختگان خودروهاي خود را كه اغلب فاقد تجهيزات ايمني بوده، در مكان‌هاي خلوت پارك كرده بودند.  وي افزود: تحقيقات گسترده پليس ادامه يافت تا اين‌كه چند روز پيش ماموران در جنوب شهر به مردي كه در حال پرسه زدن كنار خودروهاي پارك شده در خيابان بود، ظنين شده و او را زير نظر گرفتند و وي را در حال باز كردن صندوق عقب خودرويي، دستگير كردند.  فرمانده انتظامي غرب استان تهران يادآور شد: با انتقال اين متهم به پليس آگاهي شهريار و تحقيق از وي معلوم شد اين مرد سابقه‌دار بوده و با همدستي دوستانش، خودروهايي را كه فاقد تجهيزات ايمني بودند، در مدت 10 ثانيه باز و اموال درون خودرو و صندوق عقب آن را سرقت مي‌كردند.  در ادامه تحقيقات دو عضو ديگر اين باند هم دستگير شدند و با اعتراف به همدستي با يكديگر، عنوان كردند همگي معتاد بوده و براي تامين هزينه اعتيادشان لوازم خودروها را سرقت كرده و به قيمت پايين‌تر مي‌فروختند.  ‌ اعتراف متهمان به 200 فقره دزدي اموال خودروها  وي با اشاره به اين‌كه در بازرسي از مخفيگاه متهمان، بخشي از اموال مسروقه كشف و ضبط شد، خاطرنشان كرد: متهمان با اعتراف به 200 فقره سرقت اموال خودروها، با قرار قانوني در بازداشت به سر مي‌برند و تحقيقات تكميلي از آنها براي دستگيري ديگر اعضاي باند و كشف اموال دزدي و همچنين شناسايي خريداران اموال مسروقه ادامه دارد.  اصلاني درباره دستگيري سه دزد خودرو در اسلامشهر و دو دزد ديگر در شهريار هم گفت: در پي شكايت‌هاي مردمي مبني بر سرقت خودروهايشان در اسلامشهر و شهريار، ماموران اين دو حوزه انتظامي تحقيقات خود را براي دستگيري سارقان آغاز كردند تا اين‌كه طي چند روز گذشته ماموران اداره آگاهي اسلامشهر سه سارق خودرو را همراه دو خريدار اموال مسروقه دستگير كردند. در تحقيق از اين سارقان معلوم شد آنها فقط خودروهاي بدون تجهيزات ايمني را سرقت كرده و سپس اموال درون آن را مي‌دزديدند و گاه با همان خودروهاي مسروقه در خيابان‌هاي اسلامشهر تردد و خودرويي ديگر را سرقت مي‌كردند.  فرمانده انتظامي غرب استان تهران يادآور شد: متهمان به سرقت 25 دستگاه انواع خودرو اعتراف كردند و در ادامه تحقيقات مشخص شد آنها تعدادي از خودروهاي دزدي را پس از چند روز بدون سرنشين در حومه شهر رها مي‌كردند.  همچنين ماموران كلانتري 11 شهريار كه در تعقيب سارقان خودرو در اين شهر بودند، چند روز پيش دو متهم را كه به شيوه فوق خودرو سرقت مي‌كردند، دستگير كردند.  دستگيري دو زن و هشت مرد به اتهام دزدي از منازل  اصلاني با اشاره به دستگيري دو زن و هشت مرد كه در زمينه سرقت از منازل فعاليت داشتند از سوي پليس آگاهي ملارد نيز گفت: چندي پيش شكايت‌هاي متعددي در اختيار پليس آگاهي ملارد قرار گرفت مبني بر اين‌كه افرادي در غياب شهروندان وارد منازل آنها مي‌شوند و پس از تخريب قفل، اموال موجود از جمله پول، طلا و اسناد را سرقت مي‌كنند.  وي افزود: در حالي كه تحقيقات براي دستگيري دزدهاي شب‌رو آغاز شده بود، ماموران چند روز پيش در يكي از محله‌هاي ملارد، به مردي كه زنگ در خانه‌اي را به صدا در مي‌آورد و دوباره به آن سوي خيابان بازمي‌گشت، ظنين شده و وي را دستگير كردند.  فرمانده غرب استان تهران يادآور شد: با انتقال اين مرد به پليس آگاهي ملارد، وي اعتراف كرد با همدستي دو زن و هفت مرد ديگر يك باند سرقت از منازل را تشكيل داده‌اند و همگي داراي سابقه كيفري هستند.در بررسي سوابق كيفري اين متهم نيز معلوم شد او از طايفه فيوج بوده و چند بار به اتهام سرقت از منازل دستگير و زنداني شده است.  در ادامه، ماموران انتظامي اداره آگاهي ملارد طي چند عمليات ضربتي مخفيگاه 9 عضو فراري اين باند را شناسايي و طي چند روز گذشته آنها را دستگير كردند. در تحقيق از اين افراد معلوم شد سركرده باند متهمي با 15 سابقه كيفري از قبيل خريد و فروش موادمخدر، مزاحمت خياباني، سرقت به عنف و سرقت اموال منازل بوده و چندي پيش در پي آزادي از زندان، اين باند را كه اعضاي آن اغلب از اقوام وي بودند، تشكيل داده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید