خرید پابند اشتغال متناسب با ظرفیت های اقتصادی ایجاد نشد

نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در سال های اخیر متناسب با ظرفیت های اقتصادی کشور اشتغال ایجاد نشده است، گفت: دولت موفقیت های نسبی برای اشتغال زایی در حوزه کلان اقتصادی داشته اما در مورد طرح های کوچک زودبازده به موفقیتی در مورد ایجاد اشتغال پایدار دست نیافت.محمدرضا پورابراهیمی داورانی در گفت و گو با خانه ملت، با بیان اینکه اشتغال زایی در دو محور طرح های کلان و طرح های کوچک و خرد قابل بررسی است، اظهار داشت: در مورد طرح های کلان با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های موجود و وجود مزیت های اقتصادی اقدامات خوبی برای اشتغال زایی انجام شده اما در سال های اخیر ایجاد اشتغال با توجه به ظرفیت های جدید اقتصادی با وقفه مواجه شده است.نماینده مردم راور و کرمان در مجلس شورای اسلامی بخشی از این وقفه را ناشی از عدم ارتباط حوزه فعالیت اقتصادی کشورمان با کشورهای دیگر مانند نظام تأمین مالی خارجی و اعطای گواهینامه های تخصصی در حوزه های مختلف صنعتی عنوان کرد و افزود: بخشی از این مشکل هم به نبود برنامه ریزی صحیح از سوی دولت و تشخیص اولویت های اصلی مربوط می شود.وی با بیان اینکه در یک سال گذشته بیشترین تسهیلات نظام بانکی در اختیار بازار مسکن قرار گرفته است، گفت: البته مسکن از جمله صنایعی است که اشتغال زایی بالایی دارد اما اگر قرار باشد برای اشتغال زایی تنها  یک بخش در نظر گرفته شود، در سایر بخش های که می توانند زیرساخت های اقتصادی کشور را در بلند مدت به حرکت دربیاورند، مشکلاتی به وجود می آید.این نماینده مردم در مجلس نهم با تأکید بر اینکه دولت در بحث های کلان اقتصادی پیگیری هایی برای ایجاد اشتغال داشته است، تصریح کرد: برخی از این پیگیری ها عملیاتی شده و سرمایه گذاری قابل قبولی نیز انجام شده اما براساس آمارها و گزارش ها عمده توزیع منابع و تسهیلات بانکی در بخش مسکن بوده است و از همین رو بیکاری شدیدی در سایر بخش ها بروز کرده است.پورابراهیمی داورانی با بیان اینکه طبق آمارها طرح های زود بازده وضعیت چندان مناسبی ندارند، عنوان کرد: یکی از اهداف عمده طرح های کوچک زود بازده اشتغال زایی بود که متاسفانه بخش عمده ای از آن محقق نشد.نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت طرح جامعی برای ایجاد واحدهای کوچک زود بازده پیش بینی نکرد، گفت: در عمل قرار بود بر اساس یک برنامه زمان بندی شده کسب و کارهای کوچک در کشور راه اندازی شود تا پاسخگوی بخشی از اشتغال باشد اما به دلیل آنکه دولت طرح جامعی در خصوص طرح های زودبازده ارائه نداد، قسمت قابل توجهی از این طرح با شکست مواجه شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید