خرید پابند گروه جدایی طلب باسک منحل شد

رهبران “باسک” پس از 11 سال فعالیت در اسپانیا و فرانسه، این گروه جدایی طلب را منحل کردند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، گروه باسک که در فرانسه و اسپانیا با نام Batssuna به معنای اتحاد، شناخته می شود منحل شد.رهبران این گروه که در اسپانیا به دلیل ارتباطات خود با جدایی طلبان “اتا”، غیر قانونی قلمداد می شدند، دلیل انحلال آن را آغاز دوره جدید سیاسی در منطقه “باسک” اعلام کردند.گروه باسک از سال 3003 در اسپانیا غیرقانونی اعلام شد.جدایی طلبان باسک خواستار اتحاد چهار استان اسپانیا با سه استان فرانسه و تشکیل خودمختاری بودند و در این راه با جدایی طلبان اتا نیز همکاری می کردند.  

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید