خرید پابند چرا تنها بهروان ؟

رییس اسبق فدراسیون فوتبال گفت: چرا تنها غلامرضا بهروان باید برکنار شود، اگر قرار است قانون اجرا شود تمامی دوشغله ها و بازنشسته های فدراسیون باید از این فدارسیون بروند.داریوش مصطفوی روزشنبه درباره شایعه برکناری غلامرضابهروان از ریاست سازمان لیگ برتر به دلیل بازنشسته بودن افزود: بهروان تنها فوتبالی این فدراسیون است واعضای مجمع نباید بگذارند، رییس فدراسیون و اعضای هیات رییسه دست به این برکناری بزنند.وی اضافه کرد:اگرقراراست قانون برکناری و یا خارج شدن بازنشسته ها و دوشغله ها درفدراسیون فوتبال به اجرا گذاشته شود، چرا تنها بهروان کنار گذاشته می شود.به گفته وی علاوه بربهروان علی کفاشیان،هادی آیت الهی و مهدی محمدنبی نیز بازنشسته هستند و باید بدین ترتیب از این فدراسیون بروند.رییس اسبق فدراسیون فوتبال با انتقاد ازاساسنامه این فدراسیون که درگذشته و توسط کمیته انتقالی تدوین شده است،تصریح کرد:متاسفانه کسانی که این اساسنامه را با توصیه روسای سیاسی وقت سازمان تربیت بدنی تدوین و به فیفا پیشنهاد کردند، تبصره هایی برای دور زدن قانون کشوردراین اساسنامه گنجاندند که معضلات امروز درراستای همین تبصره ها و دور زدن قانون است.مصطفوی بااشاره به اینکه مقررات فیفا وکنفدراسیون فوتبال آسیا متاسفانه دربعضی مواقع بسیار قوی تر ازقوانین داخلی است،ادامه داد:براساس این قوانین اگرکشورویا کشورهایی بخواهند این قوانین را نادیده بگیرند به طورحتم ازادامه همکاری آن ها با این نهاد های بین المللی جلوگیری به عمل می آید.وی با انتقاد ازکسانی که به طور غیر متعارف وارد فوتبال شده و باعث نابودی این ورزش در کشور شده اند،تصریح کرد: این افراد اصلا سابقه فوتبالی ندارند آمدن شان به فوتبال هم از اول اشتباه بود. کافی است نگاهی به سازمان های متعدد مرتبط با فوتبال به خصوص در فیفا بیاندازیم خواهیم دید تمامی افراد به خصوص روسای آن ها فوتبالی بوده و دررده ملی کشور خود فوتبال بازی کرده اند.وی گفت: متاسفانه در کشور ما اینگونه نبوده و سیاسیون متشکل از دولتی ها و نمایندگان مجلس، مدیران بازنشسته و برخی از اساتید دانشگاه دراین باره تصمیم گیری می کنند بدون آنکه تخصصی در این زمینه داشته باشند.به اعتقادوی دراین مقطع زمانی که فدراسیون فوتبال درنتیجه گیری به خصوص دررده ملی عملکرد نامناسبی داشته است تصمیم به قربانی کردن برخی گرفته اند وبا این جابه جایی ها تنها به دنبال انحراف افکار عمومی و اعضای مجمع هستند.به گفته وی فوتبال ایران در سال های اخیر هیچ موفقیتی کسب نکرده و همین مساله باعث شده تا آنان فرار روبه جلو را ترجیح داده وبدین ترتیب ماندگاری خود را دوام بخشند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید