خرید پابند نظر پنتاگون درمورد قدرت اطلاعاتی ایران

پنتاگون در گزارشی ۶۴ صفحه‌ ای خود مدعی شد که وزارت اطلاعات ایران ۳۰ هزار پرسنل دارد که درگیر فعالیت‌های مخفیانه و جاسوسی هستند.به گزارش باشگاه خبرنگاران در این گزارش آمده است که وزارت اطلاعات ایران یکی از بزرگترین و پویاترین آژانس های اطلاعاتی در خاورمیانه است.طبق این گزارش، وزارت اطلاعات ایران در حال گسترش عملیات‌های خود در خاورمیانه و نواحی مدیترانه است و این کار را از طریق نصب ایستگاه‌های شنود الکترونیکی انجام می‌دهد.در این گزارش ادعا شده که وزارت اطلاعات ایران کمک‌های مالی، فنی و خدمات دیگر به حماس، حزب‌الله و القاعده در عراق را ارائه می‌کند.در بخش دیگری از این گزارش ادعا شده است که این وزارت‌خانه در همه حوزه‌هایی که ایران به آن علاقه دارد؛ فعالیت دارد.در این گزارش آمده است که به نظر می‌رسد این تلاش‌ها بخشی از “استراتژی ایران برای افزایش حضورش در حیاط خلوت آمریکا به منظور گسترش عملیات‌های پنهانی علیه آمریکا است.در این گزارش ادعا شده است که اسراییل نیز یکی از اهداف اصلی وزارت اطلاعات ایران است و حمایت از حزب‌الله لبنان یکی از اهداف اطلاعاتی اصلی تهران است.در این گزارش آمده است که وزارت اطلاعات ایران افراد را برای پیشبرد اهدافش استخدام می‌کند و حتی از عرب‌ها برای جاسوسی در اسراییل استفاده می‌کند.در بخش دیگری از این گزارش ادعا شده است که روسیه در آموزش عملیات‌های اطلاعاتی ایران که از دهه ۹۰ میلادی آغاز شد، فعال بود و صدها مامور وزارت اطلاعات ایران را با وجود دکترین‌های متفاوت دو کشور آموزش داد.طبق این گزارش، همکاری ایران و روسیه با هدف مشترک محدود کردن نفوذ سیاسی آمریکا در آسیای مرکزی صورت گرفت.در این گزارش آمده است که به دنبال حمله ویروس استاکس‌نت در ماه ژوئن سال ۲۰۱۰ به زیرساخت‌های غنی‌سازی اورانیوم در تهران، ایران یک فرماندهی سایبری ایجاد کرده است تا عملیات‌های سایبری دفاعی و تهاجمی انجام دهد. 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید