خرید پابند میرکاظمی: لیست 300 نفره منتشر شود

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهارات رئیس جمهور مبنی بر وجود 300 مفسد اقتصادی را موجب امنیتی شدن فضای بازار و کسب و کار دانست و گفت: رئیس جمهور از نگرانی اش درخصوص نوع برخورد با تخلفات صحبت می کند در حالی که اظهارات شخص رئیس جمهور هم به نوعی نا امنی ایجاد می کند.مسعود میرکاظمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهارداشت: رئیس جمهور در حالی تخلف سه هزار میلیارد تومانی را کوچک و اداری توصیف می کند و نسبت به نحوه برخورد با این تخلف واکنش منفی دارد که اظهارات شخص رئیس جمهور هم امنیت سرمایه گذاری رابه  خطر می اندازد و به نوعی نا امنی در فضای کسب و کار ایجاد می کند. وی ادامه داد: اتفاقی که در تخلف سه هزار میلیارد تومانی رخ داد اصلا کوچک نبود و اتفاقا باید با آن برخورد مناسبی صورت گیرد، اما رئیس جمهور از آن به عنوان یک تخلف اداری و کوچک یاد کرد.نماینده تهران گفت: همین صحبت که گفته شود 300 نفر وجود دارند و رئیس جمهور لیست آنان را دارد، یک شوک امنیتی است اگر چنین لیستی وجود دارد چرا رئیس جمهور آن را منتشر نمی کند؟ همین سخنان امنیت سرمایه گذاری را دچار مشکل می کند.رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: مطرح کردن این موضوعات به افراط درست نیست و بخش خصوصی را سرگردان می کند. رئیس جمهور نباید مدام از وجود لیستی صحبت کند و هیچ اسمی ندهد.میرکاظمی درباره اظهارات رئیس جمهور که دلار در بودجه سال آینده بسیار پایین تر از قیمت کنونی مرکز مبادلات خواهد بود نیز گفت: اگر غیر از این باشد جای تامل است. دولت برای ثبات وضعیت اقتصادی باید تلاش های زیادی کند که از جمله آن واقعی کردن نرخ ارز است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید