خرید پابند حملات هوایی عربستان به یمن

یک روزنامه انگلیسی به نقل از منابع اطلاعاتی در آمریکا اعلام کرد: حملات هواپیماهای بدون سرنشین علیه گروه القاعده در یمن در واقع از سوی نیروی هوایی عربستان سعودی انجام می شود.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز انگلیس، منابع اطلاعاتی آمریکا اعلام کردند: آنچه به عنوان حملات هواپیماهای بدون سرنشین علیه القاعده در یمن شناخته می شود، در واقع از سوی نیروی هوایی عربستان سعودی انجام می شود.  “بروس ریدل” از افسران سابق اطلاعاتی آمریکا با اشاره به اینکه نیروهای آمریکایی در حملات هوایی نقش عملیاتی ندارند، افزود: القاعده معضلی برای عربستان است.روزنامه تایمز در ادامه با اشاره به اینکه یم،ن منبع ناآرامیها در منطقه محسوب می شود، موضوع دخالت نظامی عربستان سعودی در یمن را امری حتمی دانسته است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید