خرید پابند اعزام جنگجویان سلفی از اروپا به سوریه

طی 2 ماهه گذشته تعداد 251 نفر از شهروندان اروپایی عرب‌تبار کشورهایی همچون انگلیس، آلمان، هلند، نروژ، سوئد و دانمارک برای آموزش نظامی به پاکستان و وزیرستان شمالی منتقل شده تا از آنجا عازم سوریه شوند. به گزارش فارس، در 2 ماهه گذشته تعداد 251 نفر از شهروندان اروپایی عرب تبار کشورهایی همچون انگلیس، آلمان، هلند، نروژ، سوئد و دانمارک جهت کسب مهارت‌های جنگی و آموزش نظامی به پاکستان و وزیرستان شمالی منتقل شده‌اند.هزینه‌های مالی اعزام بر عهده سازمان قطری «قطر الخیریه» استافراد مذکور از طریق ترکیه، امارات و اردن به پاکستان رفته و با پایان دوره آموزشی 45 روزه، از طریق خطوط هوایی ترکیه به استانبول و از آنجا به استان «هاتای» منتقل و در آخر به سوریه اعزام شدند، تمامی مراحل اعزام و مدیریت انتقال بر عهده سرویس اطلاعاتی ترکیه بوده است.کلیه مراحل آموزشی این نیروها را در وزیرستان، القاعده بر عهده گرفته و تامین مالی آن از استارت تا پایان بر عهده سازمان خیریه «قطر الخیریه» مستقر در دوحه می باشد.قتل عام مردم سوریه و پاکسازی اروپا از سلفی‌هااروپائی ها با این طرفند معامله دو سر برد را انجام داده و با اعزام هزاران جنگجوی غیر سوری به سوریه و مشارکت در قتل عام مردم، ضمن ایجاد چالش جدی برای دولت و ملت سوریه، به پاکسازی شهرهای خود از وجود عرب تبارهای تند رو سلفی که می‌توانند تهدیدی بالفعل و بالقوه برای امنیت این کشورها باشند، می‌پردازند.”پل والی” ژنرال بازنشسته نیروهای ویژه ارتش آمریکا نیز در سفری که اخیراً به استان مرزی هاتای ترکیه داشته پس از بازدید از منطقه در یک نشست مطبوعاتی اظهاراتی تحریک آمیز علیه سوریه عنوان کرده بود.این ژنرال بازنشسته که بر حسب دعوت ارتش آزاد سوریه به استان هاتای سفر کرده، خطاب به دولتمردان آنکارا گفت: اگر قصدی دارید لزومی ندارد که آن را حتماً بیان کنید، کما اینکه بعد از غروب آفتاب هم می‌توان کارهای زیادی صورت داد.وی در ادامه اظهارات تحریک آمیز خود گفت: بعد از تاریکی هوا می‌توان چنان کارهایی صورت داد که طرف مقابل وقتی صبح بیدار شد متوجه شود بینی‌اش خون آمده ولی علت آن را نیابد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید