خرید پابند اصل ۴۴ فدای تمامیت خواهی دولت شد

به طور کلی از ابتدای اجرای خصوصی سازی دولت ها نمی خواستند دستشان از تولید و استخدام دور و کوتاه شود و همین مسئله که دولت هایی که در اجرای اصل ۴۴ بر سر کار بودند در برابر اجرای این اصل مقاومت کردند و نتوانستند دست از تمامیت خواهی بردارند، به خودی خود روح اجرای این قانون را منزوی و اهداف آن را دور از دسترس قرار داد و گذشته از این کسانی می توانستند در بخش خصوصی فعال شوند که با دولت ارتباطات مناسب داشتند و زیر سایه سیاست های دولت بودند.سید شریف حسینی عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس در گفتگو با مجلس نیوز گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری احیا شد و فکر نهایی در این اصل قانونی این بود که دولت مجری نباشد بلکه به عنوان ناظر  فعالیت باشد  و رهبر انقلاب در ابتدای برنامه ریزی برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرده بودند که باید مراقب بود تا قانون دانان قانون شکن مسیر خصوصی سازی را بر هم نزنند.نماینده مردم اهواز در خصوص این مسئله که به تازگی تیم اقتصادی دولت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را در دولت دهم پاک ترنی اجرا توصیف کرده بودند، تاکید کرد: اتخاذ مسیر اجرای خصوصی سازی اهمیت زیادی در توفیق اجرای این قانون داشت و در طول اجرای ۱۱ ساله خصوصی سازی در کشور کارهای قابل تقدیری انجام شد اما در عین حال از اصل قانون انحراف به وجود آمد و همین انحرافات ماهیت اصلی و هدف غایی اجرای این قانون را تحت الشعاع قرار داد.عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که تا به امروزی تنها می توان به اجرای خصوصی سازی نمره ۱۰ از بیست داد، گفت: میانگین کارهای انجام شده در حدود پنجاد درصد از چیزی است که باید انجام می شده است.وی ادامه داد: از لحاظ کیفی اجرای اصل ۴۴ در دولت نهم و دهم مناسب و مثبت نیست و در حقیقت مثبت نیست و در طی این سال ها تصمیماتی در این عرصه به خصوص در روند واگذاری ها  اتخاذ شده است  که با مفهوم خصوصی فاصله معناداری دارد.حسینی ماهیت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را  فدای تمامیت خواهی دولت ها توصیف و تصریح کرد: به طور کلی از ابتدای اجرای خصوصی سازی دولت ها نمی خواستند دستشان از تولید و استخدام دور و کوتاه شود  .وی ادامه داد: همین مسئله که دولت هایی که در اجرای اصل ۴۴ بر سر کار بودند در برابر اجرای این اصل مقاومت کردند و نتوانستند دست از تمامیت خواهی بردارند، به خودی خود روح اجرای این قانون را منزوی و اهداف آن را دور از دسترس قرار داد.شبه دولتی ها، مولود نامبارک اجرای نادرست خصوصی سازیحسینی با تاکید بر این که افزایش شبهه دولتی ها  ناشی از نبود نظارت صحیح بر  روند خصوصی سازی است، گفت:در حال حاضر  اکثر کارهای دولتی توسط خصوصی سازی شبه دولتی انجام می شود که چندان تغییری  با وضعیت قبلی وجود ندارد.وی ادامه داد: من بارها تاکید کرده ام که اسم کاری که انجام شددر حقیقت به جای خصوصی سازی، “خودمونی سازی” بود چرا که در عمل کسانی که با دولت ارتباطات مناسب داشتند می توانستند در  بخش خصوصی فعال شوند..عضو کمیسیون صنایع و معادن با انتقاد از این نحوه اجرای اصل ۴۴  گفت:آنچه اتفاق افتاد این بود که از بدنه دولت کاهش می یافت به بخش شبه دولتی اضافه می شد یعنی در حقیقیت دولت دو بخش می شد و بخشی از خود را به اسم بخش خصوصی معرفی می کرد.نظارت ،حلقه مفقوه خصوصی سازیحسینی با تاکید بر این که تیم نظارتی باید  با دقت بیش تری بر روند اجرای اصل ۴۴ دقت کند، گفت:نهادهای نظارتی و سازمان بازرسی کل کشور باید با جدیت کافی وارد عمل شوند و بیش از پیش به اهمیت اجرای این اصل دقت کنند.عضو هیئت رییسه مجلس تاکید کرد:بدون شک عدم نظارت دقیق برای اجرای صحیح این قانون مهم فساد و رشد شبهه دولتی ها را بیش از پیش به همراه دارد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید