خرید پابند قاضی تعلیقی در تامین اجتماعی سمت گرفت

علی‌اکبر حیدری‌فر، معاون دادستان سابق تهران و قاضی پرونده کهریزک با صدور حکمی از سوی سعید مرتضوی، معاون حقوقی شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین اجتماعی شد. به گزارش فارس، علی‌اکبر حیدری‌فر، معاون دادستان سابق تهران که احکام اعزام افراد بازداشت شده به کهریزک را امضا کرده بود با حکم سعید مرتضوی به عنوان معاون حقوقی شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین یکی از شرکت‌های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی انتخاب شده است.حیدری‌فر در مرداد ماه سال 89 از مقامش تعلیق شد.سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، حسن دهنوی، معاون امنیت وقت دادستان تهران و علی اکبر حیدری‌فر، دادیار و معاون آقای مرتضوی، سه قاضی متهم در این پرونده بودند. آنها در این پرونده به «معاونت در قتل عمد» متهم شده‌اند.روز 18 تیر سال 1388 شماری از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند که چهار نفر از این افراد جان خود را در بازداشتگاه کهریزک از دست دادند.محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر به همراه یک نفر دیگر، کشته شدگان این بازداشتگاه هستند.به گزارش فارس، با ورود مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اکثر مدیران ارشد شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی تغییر کرده‌اند.تکمیلی:مدیر روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی خبر انتصاب علی‌اکبر حیدری‌فر در معاونت حقوقی شرکت صبا تأمین را تکذیب کرد.حسن ضابطی مدیر روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره اخبار منتشر شده مبنی بر انتصاب علی‌اکبر حیدری‌فر به سمت معاون حقوقی شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین یکی از شرکت‌های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: این موضوع صحت ندارد و از اساس کذب است.وی ادامه داد: موارد دیگر منتشر شده در این اخبار از جمله سابقه معاونت دادستان تهران از سوی حیدری‌فر و اتهامات مطرح شده درباره پرونده کهریزک نیز صحت ندارد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید