خرید پابند تصاویر: پای پیاده تا بهشت

می گویند جابربن عبدالله انصاری نخستین زائر حضرت اباعبدالله الحسین بوده که توانسه بود در روز اربعین خود را با پای پیاده از مدینه به کربلا برساند. از آن پس بود که هر ساله پیاده روی روز اربعین به سنت شیعیان و دوست داران آن حضرت بدل شده و هر ساله، چند روز قبل از اربعین با پای پیاده خود را به کربلا می رسانند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید