خرید پابند انتصابات جدید قلعه‌بانی در وزارت نفت

با حکم مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، حمیدرضا گلپایگانی به عنوان مدیر عامل جدید شرکت ملی حفاری ایران منصوب شد.به گزارش خبرنگار مهر، با حکم احمد قلعه بانی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، حمیدرضا گلپایگانی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت ملی حفاری ایران منصوب و حیدر بهمنی از این سمت کنار گذاشته شد.همچنین درپی بازنشستگی موسی سوری مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس؛ احمد قلعه بانی با تمدید دوره بازنشستگی وی مخالفت و از خدمات وی در تلاش برای توسعه فازهای پارس جنوبی تقدیر کرد.قرار است تا ساعاتی دیگر، مدیرعامل جدید شرکت نفت و گاز پارس معرفی شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید