خرید پابند ابو مرزوق: انتفاضه سوم فلسطین نزدیک است

نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس تاکید کرد که انتفاضه سوم فلسطین نزدیک شده است و پس از ناتوانی مقامات سیاسی فلسطینی از تحقق آزادی و استقلال و ناکامی آنها در به نتیجه رساندن پروژه ملی، اکنون ملت باید با سلاح مقاومت وارد عرصه مواجهه با رژیم صهیونیستی شود.موسی ابو مرزوق، نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس خاطر نشان کرد که انتفاضه نوعی راهکار مردمی در مواقع ناکامی مقامات و رهبران سیاسی است و در واقع، ملت ابتکار عمل را به دست می‌گیرد.به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، ابومرزوق افزود: انتفاضه راهکاری است که ملت به هنگام بن‌بست در مسیر راهکارهای رسمی اتخاذ می‌کند و درصدد حفظ حقوق خود بر می‌آید. انتفاضه شوق به آزادی و استقلال و پایان دادن به سیاست‌های تحقیر و استبداد است که به دست ملت رقم می‌خورد و هر قشر و گروهی با استفاده از ابزارهای خاص و شیوه‌های ابتکاریش وارد عمل می‌شود و احساسات درونی خود را در قبال دشمن متجاوز و اشغالگر بیان می‌کند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید