خرید پابند یک لحظه پیش از حادثه! +تصاویر

حادثه خبر نمی‌کند! این تصاویر لحظه ای قبل از حادثه است که توسط دوربین‌ها شکار شده است. منبع: فارس

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید