خرید پابند هشدار پاپ در سال جدید میلادی

پاپ که ۸۵ سال دارد سال جدید را در حضور ۱۰ هزار کشیش در روزی که کلیساهای کاتولیک جهان با عنوان روز جهانی صلح بزرگ می‌دارند، آغاز کرد.به گزارش فارس رهبر کاتولیک‌های جهان طی پیامی هشدار داد جهان هم‌اکنون در تهدید نظام سرمایه‌داری لجام‌گسیخته قرار دارد.به گزارش خبرگزاری رویترز، «پاپ بندیکت شانزدهم» رهبر کاتولیک‌های جهان طی پیامی به مناسبت آغاز سال نوی میلادی ابراز امیدواری کرد که سال ۲۰۱۳ سال صلح بوده و جهان هم اکنون در تهدید نظام سرمایه‌داری لجام گسیخته، تروریست و جنایت قرار دارد.پاپ که ۸۵ سال دارد سال جدید را در حضور ۱۰ هزار کشیش در روزی که کلیساهای کاتولیک جهان با عنوان روز جهانی صلح بزرگ می‌دارند، آغاز کرد.پاپ در سخنرانی برای کاتولیک‌ها، که جمعیت آنها حدود ۱.۲ میلیارد نفر در جهان برآورد می‌شود از تشدید درگیری و بحران و عدم تساوی میان فقیران و ثروتمندان انتقاد کرد. 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید