خرید پابند هشدار مقتدی صدر به مالکی

مقتدا صدر رهبر جریان صدر ضمن دیکتاتور خواندن نوری مالکی خواستار همکاری وی با دیگر شرکای سیاسی شد.به گزارش خبرگزاری کردپرس به نقل از المدی پرس، مقتدی صدر رهبر جریان صدر در کنفرانسی خبری در نجف ضمن دیکتاتور خواندن نوری المالکی نخست وزیر عراق مژده آمدن بهار عراقی را به وی داد.صدر با متهم کردن نوری مالکی نخست وزیر عراق به تک روی و نادیده گرفتن شرکای سیاسیش اعلام کرد: دولت مالکی نتوانسته است مصالح عمومی مردم را برآورده سازد.رهبر جریان صدر با تأکید بر این که وی هیچ مشکل شخصی با مالکی ندارد، خواستار همکاری دولت با دیگر شرکای سیاسی شد.وی هم چنین از نوری مالکی خواست به مطالبات مردم عراق پاسخ دهد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید