خرید پابند قرارداد موجود است، به انحراف نروید!

مشاور حقوقی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: قرارداد دنیزلی مفقود نشده است، یک نسخه دست ماست و یک نسخه دست سرمربی سابق.مصطفی شکری در گفت‌وگو با فارس درباره قرارداد دنیزلی و احتمال شکایت به فیفا اظهار داشت: به هیچ عنوان بین پرونده پرسپولیس و دنیزلی بحث شکایت وجود ندارد ما با دنیزلی توافق کامل کردیم و در کوتاه مدت مابقی پول خود را از او می‌گیریم.وی افزود: برخی‌ها اعلام کردند که قرارداد دنیزلی در باشگاه ناپدید شده اما باید به این عزیزان بگویم یک نسخه این قرارداد دست ما است و یک نسخه دست خود دنیزلی. برخی بدخواهان متاسفانه در این شرایط به دنبال این هستند تا آرامش تیم ما را به هم بزنند اما آقایان ما هیچ مشکلی با دنیزلی نداریم و به تعهدات مالی خود با توافق عمل خواهیم کرد. او تا الان همه چیز را طبق روال انجام داده است.وی افزود: بحث ناپدید شدن قرارداد دنیزلی یک مسیر انحرافی است که از سوی برخی افراد مطرح شده ما در باشگاه با توجه به ضرورت مسائل حقوقی مکانیزه اداری داریم و مطمئن باشید اجازه نخواهیم داد کار به جاهای باریک بکشد.شکری در خصوص پرونده ژوزه نیز گفت: با توجه به تعطیلات ژانویه پیگیری این پرونده به بعد از تعطیلات موکول شده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید