خرید پابند سخنان اخیر احمدی نژاد صبغه انتخاباتی دارد

عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت مجلس با بیان اینکه سخنان اخیر رئیس جمهور صبغه انتخاباتی دارد و برای جذب قشر خاکستری ایراد می شود، بیان داشت: دولت در چند ماه پایانی خود همواره تصمیمات سیاسی گرفته است.حمید رضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با  مهر، با اشاره به سخنان رئیس جمهور درهمایش سی‌امین سالروز تنقیح گزینش به فرمان امام (ره) بیان داشت: یک تحلیل نه چندان خوش بینانه این است که این سخنان با رویکرد انتخاباتی ایراد می شود و رئیس جمهور در صدد جذب قشر خاکستری و یا طیف فکری خاصی است.وی افزود: تحلیل خوشبینانه این است که ایشان در پروسه عملگرایی واقع شده است و یک مقداری از شعارهای آرمانگرایانه دور شده و به سمت رویکرد عملگرایانه تغییر جهت داده است.عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین افزود: البته در همین پروسه تغییر و تحول از آرمانگرایی به عملگرایی می بینیم که برخی از بهترین حامیان ایشان هم کنار گذاشته شدند و مدیران اجرایی به  تعداد خاصی محدود شد و آن تعداد محدودی که در زمینه اجرایی فعال هستند نیز دقیقا همین دیدگاه عمل گرایانه را دارند.رئیس جمهور از درون گفتمان خود با مردم سخن بگویدعضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اگر رقابتی نیز هست باید هر جریانی داخل گفتمان خود سخن بگوید، بیان داشت: نظر من این است که مسائل انتخاباتی را به عنوان رقابت به طور صریح بگویند؛ یعنی آنچیزی که روزنامه ایران به عنوان جریان سوم یاد کرده است و مطرح کرده که ما نه اصولگرا هستیم و نه اصلاح طلب، این را آقای رئیس جمهور بیاید مطرح کنند که مردم هم دیدگاهها را بشناسند و بر اساس آن دیدگاه به کاندیداها رای بدهند.وی افزود: یک زمانی مطرح بود که وی گفتمان اصولگرایایی را ایجاد کرده است در صورتی که قبل از آقای احمدی نژاد در انتخابات شورای شهر گفتمان اصولگرایی ایجاد شده بود و این گفتمان در مجلس هفتم و بعد دولت نهم تداوم یافت اما امروز این مساله به جایی رسیده است که اصولگرایی توسط همین دولت نقد می شود.این نماینده ادامه داد: حرف ما این است که این دیدگاهها را به صورت شفاف بگویند و مردم هم خودشان تصمیم خواهند گرفت که به چه جریانی رای بدهند، اما اینکه بخواهند از درون خانواده اصولگرایی با افکار دیگری سخن بگویند این صحیح نیست و باید از این حالت بیرون بیاید و شفاف سازی صورت گیرد.انتخابات سه قطبی استعضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت مجلس درباره فضای سیاسی انتخابات آینده ریاست جمهوری، بیان داشت: آنچیزی که قابل پیش بینی است، این است که ما در انتخابات آینده سه گفتمان داریم. یکی گفتمان اصولگرایی و دیگری گفتمان حامیان دولت و سومین گفتمان هم گفتمان آن بخش از اصلاح طلبانی است که می خواهند به درون نظام بازگردند.نماینده اصفهان افزود: گفتمان اصولگرایی  نیز به دو الی سه سلیقه تقسیم می شود که اگر اصولگرایان بتوانند در انتخابات وحدت کنند این انتخابات سه قطبی می شود ولی اگر نتوانند با یک کاندیدای واحد به میدان بیایند، انتخابات چند قطبی می شود و دیگر معلوم نیست نتیجه به چه شکلی رقم خواهد خورد.فولادگر تصریح کرد: هر کسی که می خواهد به انتخابات وارد شود با پرچم و از درون گفتمان خودش مسائل را مطرح کند و بحث های عمل گرایی و شبه اصلاح طلبی را از درون اصولگرایی مطرح نکنند که پسندیده نیست.عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت با بیان اینکه دولت در این چند ماه پایانی عمر خود، همواره تصمیمات سیاسی اتخاذ می‌کند، گفت: بعید نیست تصمیم استخدام کارکنان نهاد ریاست جمهوری نیز عقبه سیاسی داشته باشد. 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید