خرید پابند حکم جدید در سازمان سینمایی

به دنبال پذیرش استعفای معاون پیشین فعالیت‌های سینمایی و سمعی و بصری با صدور حکمی رئیس سازمان امور سینمایی کشور مهدی عظیمی را به عنوان معاون فعالیت‌های سینمایی و سمعی و بصری منصوب کرد. به گزارش «» به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی اعلام کرد: به دنبال پذیرش استعفای معاون پیشین فعالیت‌های سینمایی و سمعی و بصری با صدور حکمی رئیس سازمان امور سینمایی کشور مهدی عظیمی را به عنوان معاون فعالیت‌های سینمایی و سمعی و بصری منصوب کرد، وی پیش از این قائم مقام ادارة کل ارزشیابی و نظارت و نیز سرپرست آن ادارة کل بود.همچنین این گزارش می‌افزاید: رئیس سازمان سینمایی از جلیل عرفان‌منش خواست  با حفظ سمت به عنوان سرپرستی اداره کل ارزشیابی و نظارت تا زمان معرفی فردی به عنوان مدیر کل را عهده دار باشد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید