خرید پابند تکذیب قاچاق کالا از مبادی رسمی

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: ادعای قاچاق کالا از مبادی قانونی صحت ندارد. عباس معمارنژاد در گفت‌وگو با فارس در واکنش به گفته سخنگوی کمیسیون اصل 90 مبنی بر انجام قاچاق از مبادی رسمی کشور گفت: قطعاً چنین چیزی صحت ندارد که قاچاق از مبادی رسمی صورت گرفته باشد.وی در مورد اینکه گفته شده عمده قاچاق به وسیله تبانی دستگاه‌های مختلف رسمی در محل‌های قانونی انجام شده، گفت: قاچاق از مبادی گمرکی انجام نمی‌شود.رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد افزایش نوسان نرخ ارز و اختلاف پیدا کردن قیمت حامل‌های انرژی در داخل و خارج مرزها گفت: اختلاف قیمت کالایی مانند حامل‌های انرژی در داخل و خارج کشور باعث افزایش قاچاق می‌شود، اما کشور بسیار پهناور است و نمی‌توان همه مرز کشور را دیوارکشی کرد، بنابراین قاچاق از مرزهای رسمی و گمرک انجام نمی‌شود.وی تأکید کرد: باید قیمت حامل‌های انرژی منطقی شود، در حال حاضر قیمت سوخت در داخل کشور در مقایسه با کشورهای همسایه منطقی نیست و باید قیمت حامل‌های انرژی با نرخ مبادله‌ای محاسبه و منطقی شود. 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید