خرید پابند تهران همچنان در وضعیت هشدار

با وجود تعطیلی مدارس و اعمال طرح زوج و فرد از درب منازل، هوای امروز شهر تهران همچنان در وضعیت هشدار باقی مانده است.  یوسف
رشیدی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با بیان این مطلب به خبرنگار
ایلنا گفت: شاخص کیفیت هوای تهران در حال حاضر روی ۱۳۰ قرار دارد که اگرچه
نسبت به دیروز کاهش داشته اما همچنان وضعیت هوای تهران را در حالت هشدار
قرار داده است.  وی ادامه داد: در صورت ادامه پایداری هوا احتمال تشدید آلاینده‌ها و افزایش آلودگی هوا در هوای تهران وجود دارد.  به
گفته وی دیروز در برخی از ایستگاههای سنجش کیفیت هوای تهران هوا در وضعیت
اضطرار قرار داشت که البته امروز شاهد کاهش این پدیده در ایستگاههای مذکور
بوده‌ایم.  رشیدی خاطرنشان کرد: چنانچه محدودیت زوج و فرد خودرو‌ها
از درب منازل به درستی اعمال شود قطعا روی کاهش آلودگی هوای تهران در
امروز و روزهای آتی موثر خواهد بود. 

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید