خرید پابند ارتباط ویدئو کنفرانسی رهبری‌با پشت‌صحنه‌مختار

برگزار کنندگان جشنواره عمار به واسطه این تجلیل مستندی از زندگی میرباقری تهیه‌کرده‌اند که در بخشی از آن تصاویری مربوط به ارتباط ویدئو کنفراسی مقام معظم رهبری با داوود میرباقری و سایر عوامل سریال مختارنامه است.در ادامه مخاطبان می‌توانند این بخش از فیلم را مشاهده کنند:var s1 = new SWFObject(‘/media/player/flvplayer.swf’,’single’,’400′,’300′,’7′);s1.addParam(‘allowfullscreen’,’true’);s1.addVariable(‘file’,’http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1391/10/12/222960_838.flv’);s1.addParam(‘menu’,’false’);s1.addVariable(‘width’,’400′);s1.addVariable(‘height’,’300′);s1.write(‘player1357031503480’);دانلود

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید