خرید پابند گزارش بازی به دست ما نمی‌رسد!

رییس کمیته انضباطی فدراسیون والیبال گفت: در جلسه آتی کمیته انضباطی به حاشیه رخ داده بازی تیم‌های کاله و سایپا رسیدگی می‌شود.علی فرخی در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به درگیری‌های رخ داده در دیدار کاله و سایپا از هفته چهاردهم لیگ، اظهار کرد: در جلسه اخیر کمیته انضباطی درباره بازی سایپا و کاله هیچ بحثی مطرح نشد.وی ادامه داد: اگر گزارش ناظر بازی به دست ما برسد در مورد آن حکم خواهیم داد. گزارش ناظر بازی به این زودی‌ها به دست ما نمی‌رسد! از طرفی باید از اعضا دعوت کنیم تا جلسه کمیته انضباطی تشکیل شود.رییس کمیته انضباطی در واکنش به اظهار نظر امیدوار حاتمی ناظر بازی سایپا – کاله مبنی بر اینکه حاشیه‌های این دیدار پیگیری خواهد شد تصریح کرد: اگر وی چنین حرفی زده است، قطعا در گزارش بازی آمده و در نوبت بعدی به آن رسیدگی خواهد شد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید