خرید پابند کلاهبرداری به بهانه شکستن طلسم اجنه

زن رمال که به بهانه شکستن طلسم اجنه از اعضای خانواده ای 600 میلیون تومان پول و یک کیلوگرم طلا کلاهبرداری کرده بود، در جریان تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی دستگیر شد. به گزارش تهران امروز چندی قبل فردی با مراجعه به پلیس آگاهی اصفهان با طرح شکایتی راز این کلاهبرداری بزرگ را فاش کرد.او به کارآگاهان گفت: چندی قبل با زنی آشنا شدیم که مدعی بود می تواند مشکلات افراد را از طریق رمالی حل کند. چند باری با او در خانه‌مان قرار گذاشتیم و او به بهانه رفع مشکلات طی چند مرحله 600 میلیون تومان از ما گرفت. شاکی ادامه داد: یک روز زن رمال هراسان به خانه ما آمد و گفت: اعضای خانواده ام از سوی اجنه طلسم شده اند و اگر این طلسم را باز نکنیم به‌زودی فرزندانم خواهند مـُرد. من که به طور کامل فریب حرف های این زن را خورده بودم دچار وحشت شده و به دنبال راهی برای بازشدن طلسم بودم که این زن مدعی شد اجنه طلاهای ما را طلسم کرده و برای اینکه فرزندانم آسیبی نبینند باید تمام طلاهای خود را به او بدهیم تا بتواند طلسم را از روی آنها باز کند. من نیز تمام طلایی را که در خانه داشتیم و حدود یک کیلوگرم بود به این زن دادم و پس از آن زن رمال به طور ناگهانی ناپدید شد. سرهنگ حسین حسین زاده، رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: با زیرنظر گرفتن محل های تردد این زن کارآگاهان موفق شدند او را در یکی از مخفیگاه‌هایش شناسایی و دستگیر کنند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید