خرید پابند ورود بسیج به فعالیتهای سینمایی

« وقتی ما ارزش‌های خودمان را رها کنیم و بخواهیم برویم بر اساس ارزش‌های دیگران فیلم بسازیم حتما نتیجه‌اش خیلی انتقاد آمیز می‌شود؛ چون ملت ما ارزش‌های دیگران را قبول ندارد.»در حاشیه اختتامیه جشنواره فیلم عمار سردار نقدی با کافه سینما درباره وضعیت فعلی سینما ایران گفت‌وگو کرده است.رییس سازمان بسیج مستضعفین درباره سینما گفته است: باید به همین نیروهای جوان اعتماد کنیم. باید به نیروهای اصیل انقلاب اعتماد کنیم. باید خودمان باشیم. هر جایی که ما خودمان بودیم و برای اصالت‌های خودمان ارزش قائل بودیم، توانستیم به جایی برسیم. هر جایی که خواستیم مقلد باشیم و به ارزش‌های دیگران احترام بگذاریم به هیچ جا نرسیدیم. یک عده آن راه را پیش گرفتند و یک عده این راه را.سردار نقدی در ادامه درباره انتقاداتی که به وضعیت فعلی سینمای ایران می‌شود نیز گفته است: انتقاد خیلی زیاد هست. وقتی ما ارزش‌های خودمان را رها کنیم و بخواهیم برویم بر اساس ارزش‌های دیگران فیلم بسازیم حتما نتیجه‌اش خیلی انتقادآمیز می شود؛ چون ملت ما ارزش‌های دیگران را قبول ندارد. ملت ما به ارزش‌های دنیای غرب و نظام سرمایه‌داری دست رد زده و طبیعتا در عرصه سینما همین خصوصیات صادق هست.رییس سازمان بسیج مستضعفین در پایان اظهار کرده است: ما وارد فعالیت‌های سینمایی شده‌ایم که به زودی آثارش را یکی یکی می‌بینید. فیلم‌هایی ساخته شده. برخی در ابتدای کار و برخی در انتهای کار هستند و به تدریج ان‌شاءالله اکران و مردم عزیزمان بهره‌مند می‌شوند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید